Anvendelse

- Slibning, polering og skæring af metal.

- Skæring og rilleskæring i beton og sten.

Sikkerhedsregler

• Sørg altid for sikker og stabil arbejdsstilling!

• Hold altid fast i værktøjet med begge hænder!

• Sørg altid for at eventuelle aktive installationer, så som elkabler, vandledninger, varmeledninger m. m. er

lokaliserede og eventuelt frakoblede, således at der ikke opstår fare ved at skære i dem.

• Tænk på faren ved elektrisk stød!

• Kontrollér maskinen for beskadigelser og anvend under ingen omstændigheder værktøjet, hvis det er beskadiget!

• Anvend kun tilbehør og udstyr, der er specificeret i brugsanvisningen eller i det gældende katalog!

• Kontroller altid at tilbehør og udstyr er korrekt monteret!

• Spænd altid den genstand der skal bearbejdes fast!

• Tag altid batteriet af inden rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør og udstyr!

• Rør aldrig ved roterende dele!

Transport og læsning

Transporter vinkelsliberen i værktøjskuffert

Dimensioner: 35 cm X 13 cm X 9 cm

Vedligeholdelse

• Hold betjeningsgrebene rene for olie, fedt og snavs!

• Rengør maskinens udvendige og eventuelle bevægelige dele med en tør klud, børste eller trykluft!

• Anvend aldrig maskinen, hvis luftindtagene er tilstoppet. Rengør luftindtagene forsigtigt med en blød børste!

• Reparation af elektrisk værktøj bør kun udføres af autoriserede værksteder!

• Anvendelse af originale Hilti reservedele garanterer optimal sikkerhed og levetid!

• Hilti Lifetime Service - ingen reparationsomkostninger i op til 2 år omfatter: Fragt til/fra vores serviceværksted, reparation eller udskiftning af samtlige defekte dele inkl. sliddele. Efter 2 år indføres livstids begrænset reparationsomkostning. Kontakt Hilti for komplet oversigt.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P251 øjenværn påbudtP252 hovedværn påbudtP253 høreværn påbudtP255 støvmaske påbudtP257 beskyttelseshandsker påbudtP258 sikkerhedsfodtøj påbudt
Vægt: 2 kg
Hånd-armvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard: EN 60745-2-1:200X
Hånd/arm, roterende, måling tre retninger.
Vibrationsstyrken
3,8 m/s²
Aktionsværdi
2,5 m/s ²
Grænseværdi
5,0 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
3½ timer
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard: EN 60745-2-3:200X
Støjniveau
83 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
Kan anvendes mere
end 8 timer
Lydeffektniveau (lwa)
94 dB(A)
Det anbefales at anvende høreværn ved over 80 dB(A).

Leverandørens egne felter

Spænding:

21,6 V

Omdrejningstal:
  1. 500/min
Skivediameter:

125 mm


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.