Anvendelse

- Slibning, polering og skæring af metal.

- Skæring og rilleskæring i beton og sten.

Sikkerhedsregler

- Brug beskyttelsesbriller, høreværn, og v/ behov, støvsugning, handsker og åndedrætsværn!

- Tænk på omgivelserne

- Sørg altid for sikker og stabil arbejdsstilling!

- Hold altid fast i værktøjet med begge hænder!

- Sørg altid for at eventuelle installationer, så som elkabler, vandledninger, varmeledninger m. m. er lokaliserede og frakoblede,

således at der ikke opstår fare ved at skære i dem.

- Tænk på faren ved elektrisk stød!

- Kontrollér ledningen og maskinen for beskadigelser og anvend under ingen omstændigheder værktøjet, hvis det er beskadiget!

- Anvend kun tilbehør og udstyr, der er specificeret i brugsanvisningen eller i det gældende katalog!

- Kontroller altid at tilbehør og udstyr er korrekt monteret!

- Fastspænd altid den genstand der skal bearbejdes!

- Træk altid stikket ud, inden rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør og udstyr!

- Rør aldrig ved roterende dele!

Transport og læsning

Mål: l x b x h - 300 x 150 x 100 mm

Vægt ca. (uden tilbehør) 1,9 kg

Vedligeholdelse

- Hold betjeningsgrebene rene for olie, fedt og snavs!

- Rengør maskinens udvendige og eventuelle bevægelige dele med en tør klud, børste eller trykluft!

- Anvend aldrig maskinen, hvis luftindtagene er tilstoppet. Rengør luftindtagene forsigtigt med en blød børste!

- Reparation af elektrisk værktøj bør kun udføres af autoriserede værksteder!

- Anvendelse af originale SPIT reservedele garanterer optimal sikkerhed og levetid!

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Lydtryk 90 dB (A)

Lydstyrke 98 dB (A)

Typisk vibrationsniveau: 2,5 m/s²


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.