Anvendelse

Værktøjet er beregnet til tør slibning af træ, kunststof, spartelmasse samt lakerede overflader.

Sikkerhedsregler

Sikkert arbejde med maskinen

forudsætter, at brugsvejledningen

og sikkerhedsforskrifterne

læses helt igennem og anvisningerne

overholdes, før den tages i

brug. Desuden skal de generelle

sikkerhedsforskrifter overholdes.

Brug beskyttelsesbriller.

Støv, der opstår under arbejdet, kan være sundhedsfarligt, brændbart eller eksplosivt.

Det er vigtigt, at bruge egnet beskyttelsesværn.

For eksempel: Nogle støvarter kan være

kræftfremkaldende. Brug egnet støv-/spånopsugning og bær støvbeskyttelsesmaske.

Letmetalstøv kan brænde eller eksplodere.

Sørg for at arbejdspladsen altid er ren, da en blanding af forskellige materialer er særlig farlig.

Transport og læsning

Vægt (uden tilbehør) ca.

GSS 230 ca. 2,3 kg.

GSS 280 ca. 2,6 kg.

Vedligeholdelse

Træk stikket ud, før der arbejdes på maskinen.

Maskine og ventilationshuller skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Måleværdier beregnes iht. EN 50

Værktøjets A-vægtede lydtrykniveau er typisk 76 dB (A).

Støjniveauet kan overstige 85 dB (A), når værktøjet er i brug.

Brug høreværn.

Det vægtede accelerationsniveau er typisk 3 m/s

Personlige værnemidler

Brug høreværn og beskyttelsesbriller.

Støv, der opstår under arbejdet, kan være sundhedsfarligt, brændbart eller eksplosivt.

Det er vigtigt, at bruge egnet beskyttelsesværn.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.