Anvendelse

Denne maskine er bestemt for professionel brug. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Brug kun originale slibeskiver og tilslut industristøvsuger for at opnå det optimale resultat.

Sikkerhedsregler

 1. Inden maskinen tages i brug, bør betjeningsvejledningen læses og forstås, og der bør tages hensyn til alle anvisninger.
 2. Inden maskinen tilsluttes elektricitet, sikres at kabel og tilslutning er i god stand. I modsatte tilfælde udskiftes disse af et autoriseret værksted.
 3. Maskinen må ikke udsættes for fugt og må ikke benyttes i fugtige omgivelser.
 4. Arbejd ikke i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer.
 5. Brug ikke slibemaskinen på materialer der indeholder asbest.
 6. Denne maskine må ikke ombygges eller forandres, men kun bruges i den originale stand. Alle reservedele må kun udskiftes med originale reservedele.
 7. Kontroller at maskinen er frakoblet elektricitet, inden der arbejdes på maskinen, eller hvis maskinen forlades.
 8. Anvend ikke maskinen såfremt dele på denne er beskadiget.
 9. Anvend kun originale Eibenstock slibeskiver.
 10. VIGTIGT! Inden maskinen tages i brug kontrolleres at slibeskiven er monteret korrekt.
 11. Lad maskinen køre frit i 30 sekunder inden brug. Dermed tjekkes at maskinen kører korrekt – uden vibrationer - og at maskinen ikke har andre defekter.
 12. Luftindtaget skal holdes rent for støv og lign.
 13. Sørg for at kablet altid føres bagved maskinen og væk fra arbejdsområdet.
 14. Hold altid maskinen med begge hænder for at sikre en stabil arbejdsposition.
 15. Forvis dem om, at arbejdsområdet ikke er beskadiget af strøm, gas, vand eller lignende udledninger.
 16. Træk eller bær ikke maskinen ved brug af kablet. Træk ikke i kablet for at fjerne stikket fra kontakten.
 17. Bloker ikke roterende dele.
 18. Rør ikke ved roterende dele.
 19. Bemærk! Slibeskiven drejer rundt et kort stykke tid efter maskinen er slukket.
 20. Brug altid sikkerhedsudstyr som passer til det arbejde, der skal udføres. Pas på med langt løsthængende hår.
 21. Husk altid at rengøre maskinen efter brug.
 22. Maskinen bør serviceres og afprøves af en fagmand regelmæssigt.
 23. Personer under 16 år bør ikke betjene maskinen.

Transport og læsning

5 kg

Drivmidler

Strømforsyning: 230 V

Motoreffekt: 700 W

Frekvens: 40 – 60 Hz

Hastighed: 0 –

 1. 300 omdr./min.

Start/kørsel af maskinen

Ved kortvarig brug:

Tænd-sluk-knappen holdes inde

Ved længere brug:

Tænd-sluk-knappen trykkes ind

Det er vigtigt at bemærke, at der ved kortvarig brug kan forekomme et ophold inden maskinen vil starte igen, da motoren inden genstart skal være helt i stilstand.

VIGTIGT! Ved afbrydelse grundet overbelastning eller strømafbrydelse er tænd-sluk-knappen stadig aktiveret. Det er derfor meget vigtig at knappen straks deaktiveres, for at undgå ophold inden maskinen igen vil starte og for at undgå at maskinen pludselig uhensigtsmæssigt sætter i gang igen.

Stop af maskinen

Ved kortvarig brug:

Tænd-sluk-knappen slippes

Ved længere brug:

Tænd-sluk-knappen trykkes ind på ny og slippes.

Det er vigtigt at bemærke, at der ved kortvarig brug kan forekomme et ophold inden maskinen vil starte igen, da motoren inden genstart skal være helt i stilstand.

VIGTIGT! Ved afbrydelse grundet overbelastning eller strømafbrydelse er tænd-sluk-knappen stadig aktiveret. Det er derfor meget vigtig at knappen straks deaktiveres, for at undgå ophold inden maskinen igen vil starte og for at undgå at maskinen pludselig uhensigtsmæssigt sætter i gang igen.

Vedligeholdelse

Maskinen er konstrueret så den kræver et minimum af vedligeholdelse. Inden der foretages vedligeholdelses eller reparationsarbejde på maskinen skal denne frakobles strømforsyningen.

Følgende punkter skal overholdes:

·Maskinen skal holdes ren

·Luftventilationen skal holdes ren

·Der må ikke monteres ikke-godkendte og uoriginale dele på maskinen

·I tilfælde af maskinen ikke virker, skal denne repareres af en autoriseret person.

For at undgå transportskader skal maskinen transporteres i hensigtsmæssig emballage.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P251 øjenværn påbudtP253 høreværn påbudtP255 støvmaske påbudt
Vægt: 2 kg
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Støjniveau
85 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
8 timer
Når støjbelastning over en 8-timers periode overskrider 85 dB(A), skal der foretages støjdæmpende foranstaltninger. Leverandøreren foreslår: Lydniveauet kan overstige 85 dB. Brug af høreværn anbefalesDet anbefales at anvende høreværn ved over 80 dB(A).

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.