Anvendelse

Værktøjet er beregnet til tørslibning af træ, kunststof, metal, spartelmasse og lakerede overflader.

Maskiner med elektronisk regulering er også egnet til polering.

Sikkerhedsregler

Sikkert arbejde med maskinen er

kun muligt, hvis De før brug læser

betjeningsvejledningen og sikkerhedsforskrifterne

helt igennem og overholder anvisningerne heri.

Desuden skal de generelle sikkerhedsforskrifter overholdes.

Hvis strømkablet beskadiges eller skæres over under arbejdet, må kablet ikke berøres, og netstikket

skal straks trækkes ud. Maskinen må aldrig benyttes med et beskadiget kabel.

Transport og læsning

Vægt uden netkabel ca. 2,4 kg.

Vedligeholdelse

Træk stikket ud, før der arbejdes på maskinen.

Maskine og ventilationsåbninger skal altid være rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Skiftes gummibagskiven (se Udskiftning af gummibagskive), kontrolleres pakningsmanchetten for beskadigelser.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Måleværdier beregnes iht. EN 50

Værktøjets A-vurderede lydtrykniveau er typisk 81 dB(A). Under arbejde med maskinen kan støjniveauet overstige

85 dB(A).

Brug høreværn.

Hånd-arm vibrationsniveauet er typisk under 2,5 m/s

Personlige værnemidler

Brug høreværn.

Bær beskyttelsesbriller.

Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.