Anvendelse

Håndrundsav og dyksav.

Anvendelsesområde:

- Udskæring i bordplade for vaske.

- Udskæring for glas i døre.

- Afkortning af døre.

- Skæring af træ og plader.

Til mange materialer: Massivt træ, krydsfiner, kunststoffer, sammensatte materialer.

Sikkerhedsregler

 • Brug beskyttelsesbriller, høreværn, og v/ behov, støvsugning, handsker og åndedrætsværn!
 • Sørg altid for sikker og stabil arbejdsstilling!
 • Hold altid fast i værktøjet med begge hænder!
 • Sørg altid for at eventuelle aktive installationer, så som elkabler, vandledninger, varmeledninger m. m. er lokaliserede og eventuelt frakoblede, således at der ikke opstår fare ved savning i dem.
 • Tænk på faren ved elektrisk stød!
 • Kontrollér ledningen og maskinen for beskadigelser og anvend under ingen omstændigheder værktøjet, hvis det er beskadiget!
 • Anvend kun tilbehør og udstyr der er specificeret i brugsanvisningen eller i det gældende katalog!
 • Kontroller altid at tilbehør og udstyr er korrekt monteret!
 • Fjern altid eventuelle justér- og tilspændingsværktøjer inden start af maskinen!
 • Spænd altid den genstand, der skal bearbejdes!
 • Træk altid stikket ud, inden rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør og udstyr!
 • Rør aldrig ved roterende eller bevægelige dele!
 • Kontakt Hilti for komplet brugsanvisning!

Transport og læsning

Transpoter rundsaven i værktøjskassen

Vedligeholdelse

 • Hold betjeningsgrebene rene for olie, fedt og snavs!
 • Rengør maskinens udvendige og eventuelle bevægelige dele med en tør klud, børste eller trykluft!
 • Anvend aldrig maskinen, hvis luftindtagene er tilstoppet. Rengør luftindtagene forsigtigt med en blød børste!
 • Reparation af elektrisk værktøj bør kun udføres af autoriserede værksteder!
 • Anvendelse af originale Hilti reservedele garanterer optimal sikkerhed og levetid!
 • Hilti Fuldservice dækker 2 år når eventuelle servicecheck og reparationer foretages på Hiltis eget værksted!

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P251 øjenværn påbudtP252 hovedværn påbudtP253 høreværn påbudtP255 støvmaske påbudtP257 beskyttelseshandsker påbudt
Vægt: 7 kg
Hånd-armvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard: EN 60745-2-1:200X
Hånd/arm, roterende, måling tre retninger.
Vibrationsstyrken
2,5 m/s²
Aktionsværdi
2,5 m/s ²
Grænseværdi
5,0 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
8 timer
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard: EN 60745-2-1:200X
Støjniveau
100 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
15 minutter
Lydeffektniveau (lwa)
111 dB(A)
Når støjbelastning over en 8-timers periode overskrider 85 dB(A), skal der foretages støjdæmpende foranstaltninger. Leverandøreren foreslår: Det anbefales at anvende høreværn ved over 80 dB(A).

Leverandørens egne felter

Effekt:

1800 W

Max. skæredybde:

85 mm

Klingediameter:

230 mm


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.