Anvendelse

Stærk rundsav på 2000W og en max. skæredybde på 85 mm. Trinløs snitdybdeindstilling efter sakseprincippet. Blød opstart og bremse. Klinge Ø 235 mm. Klingehul Ø 30 mm.

Bilag:

Sikkerhedsregler

- Hold arbejdsstedet rent og kontroller start – stop af maskinen

- Tænk på arbejdets omgivelser

- Tænk på faren for elektriske stød

- Undgå at overbelaste værktøjet

- Brug det rigtige værktøj

- Benyt sikkerhedsbriller, høreværn, hjelm evt. støvmaske og handsker

- Hvis arbejdet støver tilsluttes støvudsugning

- Spænd den genstand fast som skal bearbejdes

- Tænk på balancen

- Træk stikket ud af kontakten når der skiftes værktøj

- Fjern justernøgler eller tilspændingsnøgler til roterende dele inden start af maskinen

- Hold godt fast på maskinen med begge hænder

- Rør aldrig roterende dele

- Yderligere sikkerhedsregler se vedlagte bilag og betjeningsvejledning

Bilag:

Transport og læsning

Mål: l x b x h. 400 x 235 x 286 mm Vægt: 7,6 kg

- Bær aldrig maskinen i ledningen.

- Sørg for at ledningen ikke kommer i nærheden af varme ting, olie eller skarpe kanter.

Start/kørsel af maskinen

Se PDF / Betjeningsvejledning.

Stop af maskinen

Se PDF / Betjeningsvejledning.

Vedligeholdelse

- Sørg for omhyggelig vedligeholdelse af redskaberne.

- Hold værktøjet skarpt. Følg instruktionerne for smøring og udskiftning af dele.

- Undersøg ledning og stik, få den repareret hos en fagmand, hvis den er beskadiget.

- Sørg for at ventilationshullerne er rengjorte for støv, smuds og lignende.

- Hold håndtagene tørre og rene og fri for oli og fedt.

- Dette elektriske værktøj er i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsregler.

- Reparation af elektrisk værktøj bør kun udføres af autoriserede værksteder.

- Se også PDF/ Betjeningsvejledning for yderligere informationer.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

STØJ OG VIBRATIONER

De typiske A-vægtede lydniveauer er:

lydtryksniveau: 95 dB (A)

lydeffektniveau: 108 dB (A)

------ Bær høreværn------

Den vægtede effektive accelarationsværdi overstiger ikke: 2,5 m/s 2


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.