Anvendelse

Værktøjet er beregnet til at udføre længde- og

tværsnit med lige snitforløb og geringsvinkler op

til 45° i træ. Arbejdet skal gennemføres på et fast

underlag.

Sikkerhedsregler

Sikkert arbejde med maskinen

forudsætter, at brugsvejledningen

og sikkerhedsforskrifterne

læses helt igennem og anvisningerne

overholdes, før den tages i

brug. Desuden skal de almindelige

sikkerhedsforskrifter følges.

Få en sagkyndig person til at vise

Dem, hvordan maskinen fungerer,

før den benyttes for første

gang.

Hvis strømkablet beskadiges eller

skæres over under arbejdet, må

kablet ikke berøres. Træk straks

netstikket ud. Benyt aldrig maskinen,

hvis kablet er beskadiget.

Transport og læsning

Vægt (uden tilbehør) ca. 7,3 kg

Vedligeholdelse

Træk stikket ud, før der arbejdes på maskinen.

Maskine og ventilationshuller skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Beskyttelsesskærmen skal altid kunne bevæges frit og lukkes automatisk. Derfor skal området omkring

beskyttelsesskærmen altid være rent. Støv og spåner fjernes med trykluft eller en pensel.

Savklinger uden belægning kan beskyttes mod korrosion med et tyndt lag syrefri olie. Fjern olien

fra savklingen, før den tages i brug, da olien efterlader

pletter på træ.

Da harpiks- og limrester på savklingen fører til dårlige snit, skal savklingen rengøres umiddelbart

efter brug.

Det 10-cifrede bestillingsnummer for maskinen skal altid angives ved forespørgsler og bestilling

af reservedele!

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Måleværdier beregnes iht. EN 50

Værktøjets A-vurderede støjniveau er typisk: Lydtrykniveau

90 dB (A), lydeffektniveau 103 dB (A).

Brug høreværn.

Hånd-arm-vibrationsniveauet er typisk under 2,5 m/s

Personlige værnemidler

Brug høreværn.

Brug beskyttelsesbriller.

Støv, der opstår under arbejdet, kan

være sundhedsfarligt, brændbart

eller eksplosivt.

Brug egnet beskyttelsesværn.

For eksempel: Nogle støvarter gælder

som kræftfremkaldende. Brug

egnet støv-/spånopsugning og bær

støvbeskyttelsesmaske.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.