Anvendelse

GKS 55 / GKS 65

Værktøjet er beregnet til at udføre længde- og tværsnit med lige snitforløb og geringsvinkler op

til 45° i træ. Arbejdet skal gennemføres på et fast

underlag.

GKS 66 CE

Værktøjet er beregnet til at udføre længde- og tværsnit med lige snitforløb og geringsvinkler op

til 45° i træ. Arbejdet skal gennemføres på et fast

underlag. Brug af passende savklinger gør det også muligt at save i ikke-jernmetal, lette byggematerialer

og kunststof.

Sikkerhedsregler

Sikkert arbejde med maskinen

forudsætter, at brugsvejledningen

og sikkerhedsforskrifterne

læses helt igennem og anvisningerne

overholdes, før den tages

brug. Desuden skal de almindelige

sikkerhedsforskrifter følges. Få en sagkyndig person til at vise Dem, hvordan maskinen fungerer, før den

benyttes for første gang.

Transport og læsning

Vægt (uden tilbehør) 4,7 kg

Vedligeholdelse

Træk stikket ud, før der arbejdes på maskinen.

Maskine og ventilationshuller skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Savklinger uden belægning kan beskyttes mod korrosion med et tyndt lag syrefri olie. Fjern olien fra savklingen, før den tages i brug, da olien efterlader pletter på træ.

Da harpiks- og limrester på savklingen fører til dårlige snit, skal savklingen rengøres umiddelbart

efter brug.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Måleværdier beregnes iht. EN 50

Værktøjets A-vurderede støjniveau er typisk: Lydtrykniveau

90 dB (A), lydeffektniveau 103 dB (A).

Brug høreværn.

Hånd-arm-vibrationsniveauet er typisk under 2,5 m/s

Personlige værnemidler

Brug høreværn


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.