Anvendelse

GKS 54 / GKS 54 CE

Saven er beregnet til ved fast underlag at udføre

længde- og tværsnit med lige snitforløb og geringsvinkler

indtil 45° i træ.

GKS 54 CE

Med de passende savklinger er det også muligt at save i ikke-jernmetaller, lette byggematerialer og plast.

Sikkerhedsregler

Sikkert arbejde med maskinen er

kun muligt, hvis De før brug læser

brugsvejledningen og sikkerhedsforskrifterne

helt igennem og overholder

disses anvisninger.

Desuden skal de almindelige sikkerhedsforskrifter følges. Sørg for at få en sagkyndig person til at vise Dem, hvordan maskinen fungerer, før den benyttes for første gang.

Transport og læsning

Vægt (uden tilbehør) 3,8 kg

Vedligeholdelse

Træk stikket ud, før ethvert arbejde på maskinen apparatet påbegyndes.

Maskine og ventilationsåbninger skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Skulle maskinen trods omhyggelig fabrikation og

kontrol engang holde op at fungere, skal reparationen

udføres af et autoriseret serviceværksted for

Bosch-elektroværktøj.

Savklinger uden belægning kan beskyttes mod rust

ved påføring af et tyndt lag syrefri olie. Olien skal

fjernes før brug, da træ ellers plettes til.

Harpiks og limrester på savklingen fører til dårlige

snit. Derfor skal savklingen altid rengøres umiddelbart

efter brug.

Det 10-cifrede bestillingsnummer for apparatet skal

altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele!

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Måleværdier beregnes iht. EN 50

Værktøjets A-vurderede lydtrykniveau er typisk:

Lydtrykniveau 90 dB (A),

Lydeffekt niveau 103 dB (A).

Brug høreværn.

Hånd-arm vibrationsniveauet er typisk under 2,5 m/s

Personlige værnemidler

Brug høreværn


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.