Anvendelse

Værktøjet er beregnet til at udføre længde- og tværsnit med lige snitforløb og geringsvinkler op

til 45° i træ. Arbejdet skal gennemføres på et fast

underlag.

Sikkerhedsregler

Sikkert arbejde med maskinen

forudsætter, at brugsvejledningen

og sikkerhedsforskrifterne

læses helt igennem og anvisningerne

overholdes, før den tages i

brug. Desuden skal de generelle

sikkerhedsforskrifter overholdes. Få en sagkyndig person til at vise Dem, hvordan maskinen fungerer, før den

benyttes første gang.

Transport og læsning

Vægt ca. 1,4 kg

Drivmidler

Batteri 24V

Vedligeholdelse

Akkuen skal tages ud, før der arbejdes på maskinen.

Maskine og ventilationshuller skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Beskyttelsesskærmen skal altid kunne bevæges frit og lukkes automatisk. Derfor skal området omkring beskyttelsesskærmen altid være rent.

Støv og spåner fjernes med trykluft eller en pensel.

Reparation udføres af et autoriseret serviceværksted for Bosch elektroværktøj.

Savklinger uden belægning kan beskyttes mod

korrosion med et tyndt lag syrefri olie. Fjern olien

fra savklingen, før den tages i brug, da olien efterlader

pletter på træ.

Da harpiks- og limrester på savklingen fører til

dårlige snit, skal savklingen rengøres umiddelbart efter brug.

Det 10-cifrede bestillingsnummer for maskinen skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele!

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Måleværdier beregnes iht. EN 50

Maskinens A-vurderede støjniveau er typisk: Lydtrykniveau

91 dB (A), lydeffektniveau 104 dB (A).

Brug høreværn.

Hånd-arm-vibrationsniveauet er typisk under 2,5 m/s

Personlige værnemidler

Brug høreværn


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.