Anvendelse

Værktøjet er beregnet til boring i træ, metal, keramik og kunststof. Værktøj med elektronisk

regulering og højre-/venstreløb er også egnet til skruearbejde og gevindskæring.

Sikkerhedsregler

Sikkert arbejde med maskinen

forudsætter, at brugsvejledningen

og sikkerhedsforskrifterne læses helt igennem og anvisningerne overholdes, før den tages i brug. Desuden

skal de almindelige sikkerhedsforskrifter følges. Få en sagkyndig person til at vise Dem, hvordan maskinen fungerer, før

den benyttes for første gang.

Transport og læsning

Vægt ca. 2,1 kg

Vedligeholdelse

Træk stikket ud, før der arbejdes på maskinen.

Maskine og ventilationshuller skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Måleværdier beregnes iht. EN 50

Værktøjets A-vægtede lydtrykniveau er

typisk 81 dB (A).

Støjniveauet kan overstige 85 dB (A), når værktøjet er i brug.

Brug høreværn.

Hånd-arm-vibrationsniveauet er typisk

under 2,5 m/s

Personlige værnemidler

Beskyt langt hår under et hårnet.

Arbejd kun med tætsiddende tøj.

Brug høreværn.

Brug beskyttelsesbriller.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.