Anvendelse

Weidemann 4004 DD Hoftrac er en kompakt- knækstyret minilæsser som anvendes ved trange forhold til læsse og planeringsarbejde. Maskinen kan derudover udstyres med en del udstyr som bl.a. kost, pallegafler, møggreb samt klippeudstyr og meget andet.

Sikkerhedsregler

- Gå aldrig under en hævet løftebom.

- Afpas altid hastigheden til forholdene.

- Arbejd ikke i farefuldt terræn.

- Skøn altid om der er fare for væltning ved kørsel på skråninger og ujævn terræn.

- Kør kun med løftebommen nede.

- Det kan være forbundet med livsfare, at køre med løftebommen oppe.

Transport og læsning

Totallængde u/tilbehør : 4580mm , Totalbredde standard : 1765mm Optionsdæk muligt. Totalhøjde : 2550mm

Vægt : 5120 kg

Transport på trailer :

- Kør forsigtig op på trailerne. Stop motor og aktiver P-bremsen.

- Montér knækledslås og sikkerhedsbolten.

- Placér stopklodser under hjulene.

- Spænd maskinen fast med kæder i for og bag.

Drivmidler

Brændstof: diesel

Motorolie: 15W/40

Hydraulikolie: HD46

Transmissionsolie: HD46

Start/kørsel af maskinen

- Fjern alle løse genstande fra førerpladsen.

- Efterprøv, at alle betjeningsanordninger virker normalt.

- Kontroller at parkeringsbremsen er aktiveret og at fremdriftsvælger står i neutral.

- Motoren må kun startes fra førerpladsen.

- Sikkerhedsselen bør altid spændes før kørsel.

- Følg love og lokale regler.

Stop af maskinen

- Når maskinen parkeres og/eller forlades skal løftebommen altid sænkes ned.

Stop af maskinen :

- Sæt fremdriftsknap i neutral

- Aktiver parkeringsbremsen

- Stands motoren

- Fjern tændingsnøglen

Vedligeholdelse

Dagligvedligeholdelse :

- Kølevæske niveau

- Motorolie niveau

- Transmissionolie niveau

- Smørring af cylindre, glideled samt knækled

Ugentlig vedligeholdelse :

- Kontroller hjulmøtrikker

- Rens kølerens lameller

- Kontroller dæktryk iht. instr.bog


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.