Anvendelse

Tængerne anvendes som løftetænger til alle former for belægningssten, der egner sig til

maskinnedlægning.

Tængerne kan umiddelbart ophænges i kran, gravemaskine, minidoser el. lign.

Mega 2 tangen kan også anvendes i oksbøl´s læggevong UNILAY.

Sikkerhedsregler

Sikkerhedsregler:

Løft ikke stenene over hovedhøjde,

ophold under løftet sten er forbudt. Brug altid hjelm og sikkerhedsfodtøj.

Transport og læsning

Se vedhæftede PDF fil.

Vedligeholdelse

Se vedhæftede PDF fil.

Personlige værnemidler

Brug altid hjelm og sikkerhedsfodtøj.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.