Anvendelse

Maskinen anvendes til gravepgaver

Maskin udstyr:

- Hydr. Hammer

- Alle typer skovle

- Jordbor

- Div. special udstyr

Sikkerhedsregler

 1. Maskinføreren skal være fyldt 18 år have kørekort og må ikke være påvirket af medicin, alkohol eller andet.
 2. Maskinføreren skal være instrueret i den fulde brug af maskinen og have kendskab til org. instruktionsbog.
 3. Under arbejde skal maskinføreren bære sikkerhedssko.
 4. Maskin må kun arbejde når der ikke er personer inden for maskinens arbejdsområde. Hvis en medarbejder skal arbejde indenfor arbejdsområdet, skal der være øjnkontakt.
 5. Ved arbejde i dybe grøfter og udgravninger vil udstødningen (kulilte) søge til laveste sted. Sørg for udluftning. Sørg tilmed for afstivning af udgravningen!
 6. Ved dårlig udsyn skal arbejdet/maskinen stoppes.
 7. Vær opmærksom på EL-ledninger (sikkerhedsafstand 1kV 1,0 mtr. 380 kV 5,0 mtr.)
 8. Betjen kun maskinen når maskinføreren sidder i sædet og med spændt sikkerhedssele.
 9. Kør lige op og ned ad skråninger, aldrig på tværs af hældningen.

Transport og læsning

 1. Læg adgangsramperne sikker på plads mellem blokvogn og jord, med en vinkel på max 15 grader.
 2. Placer kiler for og bag hjul.
 3. Fastgør maskinen med kæder til blokvognen.

Anbring kæderne omkring hvert spor og omkring skovl/bom.

 1. Ved løft brug løfteøje på bom og i enderne af dozerbladet.

Dimensioner: 868 cm X 310 cm X 253 cm

Drivmidler

Brændstof: Dieselolie

Motorolie: Case nr.1 SAE 15w/40 (500t)

Hydraulik: Hydraulik olie HDZ46

Start/kørsel af maskinen

 1. Kontroller maskinen for fejl, mangler og brud og meld tilbage.
 2. Kontroller at alle skilte er korrekt monteret og læsbare.
 3. Instruer de medarbejder der skal arbejde omkring maskinen.
 4. Kontroller og afprøv alle funktioner på maskinen.
 5. Kontroller dato for sidste eftersyn.
 6. Kontroller overfladen og under overfladen hvor gravearbejdet skal foregå.(huller, affald, hældning, bæreevne, rør, ledninger, m.m.)
 7. Styrefunktionerne er omvendte når føresædet er vendt bagud i forhold til dozerbladet.
 8. Lad låsehåndtaget for v. betjeningskonsol, og pedalerne være i låst position. Drej tændingsnøglen til "forvarmerkontrollampen" lyser. Drej nøglen til pos. "ON". Flyt gashåndtaget til halv gas. Drej nøglen til startposition, og motoren starter. Slip nøglen. Før betjeningskonsolens låsehåndtag i ulåst position.

Start arbejdet når motoren har nået drifttemperatur. Alt arbejde foregår med indstillinger iht. arbejdets art.

Stop af maskinen

 1. Hvis muligt, parker maskinen på en plan flade.
 2. Sænk skovl/bom til jorden.
 3. Lad motoren gå i tomgang ca. 1 min inden stop.
 4. Drej startsnøglen til pos. "O". Tag nøglen med og lås alle døre og låger.
 5. Sørg for at uautoriseret brug af maskinen er umuligt(hovedafbryder).
 6. Ved stop på skråninger placer en kile foran/bagved hjul.
 7. Forebyg tyveri og hærværk. Tøm kabine for værktøj og andre genstande.

Vedligeholdelse

 1. Daglig vedligeholdelse.

Rengør maskinen for almen snavs. Efterse/efterfyld motor-, hy-olie, brændstof og kilerem. Træk op og ned på midten af remmene. Vandringen skal være max 20 mm.

 1. Smør bom og andre bevæglige dele, se smøreskema i kabinen.
 2. Kontrol/efterfyld af batteriets væskestand (demineraliseret vand) en gang om ugen.
 3. Ved arbejde i støvet miljø, kontroller luftfilter og køler dagligt.
 4. Arbejde med batterier og el på maskinen kræver autoriseret hjælp.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P258 sikkerhedsfodtøj påbudt
Vægt: 19900 kg
Helkropsvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Helkrop, målt efter værste retning.
Vibrationsstyrken
m/s²
Aktionsværdi
0,5 m/s ²
Grænseværdi
1,15 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
?
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.