Anvendelse

Alle typer gravearbejde

Maskin udstyr:

 1. Hydraulik hammer
 2. Betonknuser
 3. Polygrab
 4. Jordbor
 5. Alle typer skovle
 6. Div. specialudstyr

Sikkerhedsregler

 1. Maskinføreren må ikke være påvirket af alkohol medicin eller lignende.
 2. Maskinføreren skal have erhvervet min. førerbevis til traktor samt være fyldt 18 år.
 3. Maskinføren skal være instrueret og kende alle maskinens funktioner.
 4. Maskinens kapacitet må aldrig overskrides.
 5. Kørsel med last bør ske med lasten i lavest mulige position.
 6. Løft af last bør ske på stabilt underlag.

Transport og læsning

Maskinen fastspændes med kæder i træknagle bag på maskinen, og løfteøjer i front af chassiet.

Dimensioner: 1113 cm X 350 cm X 320 cm

Drivmidler

Brændstof: Dieselolie

Motorolie: Case nr.1 SAE 15w/40 (500t)

Hydraulik: Hy-Tran-Ultra (2000t.) / HD 46

Start/kørsel af maskinen

 1. Tændingsnøgle drejes til motoren starter.
 2. Ved lave temperaturer holdes nøglen i pos. 2 ca. 30 sek. før start (forvarmning).
 3. Sikkerhedsgreb (venstre armlæn) aktiveres.
 4. Maskinen betjenes med pedaler og joystick.

Stop af maskinen

 1. Nøglen drejes til possition 0 og fjernes fra tændingslåsen før maskinen forlades. Dør låses

Vedligeholdelse

 1. Kontrol af motoroliestanden evt. efterfyldning.
 2. Kontrol af kølervæskestanden evt. efterfyldning (½ vand+ ½ frostvæske).
 3. Smøring af maskinen.
 4. Kontrol af luftfilter (ved meget støv).
 5. Sikkerhedseftersyn 1 gang årlig.
 6. Serviceeftersyn for hver 250-500 timer.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P258 sikkerhedsfodtøj påbudt
Vægt: 36200 kg
Helkropsvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Helkrop, målt efter værste retning.
Vibrationsstyrken
m/s²
Aktionsværdi
0,5 m/s ²
Grænseværdi
1,15 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
?
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard: EU 2000/14/EC
Støjniveau
75 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
Kan anvendes mere
end 8 timer
Lydeffektniveau (lwa)
105 dB(A)

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.