Anvendelse

Maskinens anvendes til mindre graveopgaver, eventuelt hvor pladsen og adgangskravene er begrænsede.

Sikkerhedsregler

Den bedste garanti mod ulykker er at overholde sikkerhedsbestemmelserne. Læs instruktionerne omhyggeligt før du kører med maskinen. Enhver bruger, lige gyldigt hvor erfaren han er, skal læse og forstå disse instruktioner, samt vide hvordan tilbehør og udstyr fungerer, før maskinen tages i brug. Ejeren er ansvarlig for at oplyse maskinførerne om disse detaljerede instruktioner. Opbevar betjeningsvejledningen i den dertil beregnede holder.

 1. Undgå skade skade ved vending.
 2. Sørg for at der ikke er nogen inden for maskinens arbejdsområde inden maskinen bevæges.
 3. Vær altid opmærksom på personer og dyr der kommer ind i arbejdsområdet. Advar dem inden maskinen bevæges.
 4. Når en anden person hlælper med trafikreguleringen. Skal denne person altid kunne ses af føren, sørg for at denne person er på sikker afstand inden maskinen flyttes

Transport og læsning

Dimensioner: 264 cm X 276 cm X 133 cm

Læsning via ramper eller slisker skal altid ske på plant og stabilt underlag dog max 15 gr.

 1. Undgå at styre ved når der køres på eller ned af rampen da dette kan være meget farligt. Hvis det skulle være nødvendigt at styre så kør tilbage til udgangs position, skift retning og begynd at køre op ellerned af rampen igen.
 2. Kun køre håndtagne må aktiveres ved op- eller nedkørsel af rampen. Hvis andre håndtag aktiveres kan maskinen komme i ubalance og vælte.
 3. Er der niveauforskel mellem rampe og lad. Kør forsigtigtig over dette "hop"
 4. Maskinens midterlinie skal være udfor midterlinien på det trækende køretøj
 5. Sæt låseboldten i krøjekransen når maskinen transporteres for at undgå uforudsete bevægelser.

5b) Sænk skovlen ned på ladet.

5c) Derj tændingsnøglen på OFF og og tag nøglen ud af låsen.

5d) Bevæg kontrolhåndtagne så det hyrauliske truk fjernes.

5e) slå sikkerheds håndtaget ned.

Dimensioner: 264 cm X 276 cm X 133 cm

Drivmidler

Hydraulikolie: NUTO H46 (ca 35 L)

Motorolie: SAE 15W-40 (ca 2,4 L)

Brændstof: Dieselolie (ca 35 L)

Start/kørsel af maskinen

Tilpas førersædet til føreren. Stil samtlige kontakter og styrehåndtag i neutralstilling. Stik tændingsnøglen i tændingslåsen og drej nøglen over på HEAT og hold den der til signallampen bliver rød. Drej derefter nøglen over på start til motor starter. Nøglen går automatisk tilbage på ON. Hvis der ikke er strøm på batteriet kan maskinen nødstartes med eksternt batteri (12 V).

Stop af maskinen

 1. Sænk gravearmen så den hviler på jorden.
 2. Sæt motoren i tomgang.
 3. Drej nøglen til OFF og motoren standser. Tag nøglen ud.

Vedligeholdelse

Intervaller på 100 timer jf. betjeningsvejledningen.

Daglig kontrol:

Brændstof checkes

Olie checkes

Kølervæske checkes

Smørenipler kontrolleres / smøres

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P253 høreværn påbudtP258 sikkerhedsfodtøj påbudt
Vægt: 1700 kg
Helkropsvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Helkrop, målt efter værste retning.
Vibrationsstyrken
0,5 m/s²
Aktionsværdi
0,5 m/s ²
Grænseværdi
1,15 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
8 timer
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Støjniveau
82 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
Kan anvendes mere
end 8 timer
Lydeffektniveau (lwa)
96 dB(A)
Det anbefales at anvende høreværn ved over 80 dB(A).

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.