Anvendelse

Bobcat® 425- 428- 430- og 435-gravemaskinerne er enestående i deres klasse, og de kan fås med både traditionelt hydrostatisk drev samt med FastTrack™ hydrostatisk drev - det eneste af sin art - for at opnå uovertruffen kørehastighed og superjævn manøvredygtighed på jorden. Takket være ZHS funktionen forbliver hele overdelen inden for larveføddernes bredde, hvilket giver uhindret 320° rotation. Denne funktion giver fremragende fleksibilitet ved gravearbejder langs med mure, placering af materiale ved siden af eller bag maskinen samt giver maksimal beskyttelse af maskinen.

Bilag:

Sikkerhedsregler

Brug aldrig maskinen uden vejledning. Læs maskinskilte, Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Anvend aldrig maskinen uden en godkendt baldakin eller førerkabine. Forhør dig hos forsyningsselskaberne om, hvor der findes underjordiske elektricitets-, vand- og gasledninger osv., inden du graver. Spænd sikkerhedsselen. Betjen kun kontrolgrebene fra førersædet. Hold fødder og hænder på kontrolgrebene. Kør eller drej ikke med udstrakt udstyr. Hold øje i kørselsretningen. Sving ikke med læs på skråninger. Sving læs lavt og langsomt. Overskrid ikke den nominelle løftekapacitet. Se diagrammet for løftekapacitet.

Der må ikke foretages ændringer på maskinen eller monteres udstyr, som ikke er godkendt af Bobcat Company. Hold tilskuere på afstand. Lad aldrig andre køre med.

Transport og læsning

Vægt=3722 kg. Længde 4897 mm. Bredde 1780 mm. Højde 2426 mm.

Aktiver rotationslåsen (hvis monteret). Kør maskinen fremad og op på transportkøretøjet. Foretag ikke ændring af maskinens retning, mens den befinder sig på ramperne. Sænk udstyret og skæret. Stands motoren, og fjern nøglen. Fastgør gravemaskinen til transportkøretøjet: Sæt kiler under larvebåndspladerne for og bag. Fastgør kæder til skærets fronthjørner og til fortøjningsringen bag på larvebåndsrammen.

Drivmidler

Brændstof: Diesel

Hydraulikolie: Bobcat Superior SH – fully synthetic

Motorolie: Bobcat Engine Power SAE 10W/30

Kølemiddel: Propylene glycol (PG) mixture

Fedt: Bobcat Multi-Purpose Grease

Start/kørsel af maskinen

Sørg for, at alle kontrolgreb og fodpedaler er i neutral position. Flyt hastighedskontrolgrebet tilbage (lav tomgang). Drej nøglen til stillingen ON. Hvis ikonet for foropvarmning lyser, skal du vente, til det slukker. (Gløderør aktiveres, når ikonet for foropvarmning lyser.) Se oplysninger om start i koldt vejre i Betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen. Drej tændingsnøglen til startstillingen. Når motoren kører, slippes nøglen, som vender tilbage til positionen ON. Stop motoren, hvis advarselslamperne og alarmen ikke slukker. Undersøg årsagen, inden motoren startes igen.

Stop af maskinen

Stands gravemaskinen på en vandret flade. Sænk skovlen eller udstyret ned på jorden. Flyt hastighedskontrolgrebet til stillingen for lav tomgang. Hvis en turbolader er monteret, skal maskinen køre i tomgang i 5 minutter, så turboladeren kan køle ned. Drej nøglen til positionen OFF. Fjern nøglen. Spænd sikkerhedsselen op. Hæv kontrolpanelet. Brug håndtag, sikkerhedstrin og larvefødder, når gravemaskinen forlades.HOP IKKE!

Vedligeholdelse

Før start udføres følgende:

Efterse baldakinen eller førerkabinen (ROPS / TOPS) og monteringshardwaren. Efterse sikkerhedsselen og monteringshardwaren. Kontrollér for beskadigede skilte og udskift eventuelt. Efterse kontrolpanelets blokeringer. Efterse luftrenseren og indsugningsslangerne. Efterse kølervæskeniveauet, og kontrollér systemet for lækager. Efterse motorolieniveauet, og kontrollér motoren for lækager. Kontrollér motorrummet for brændbart materiale. Efterse hydraulikvæskeniveauet, og kontrollér systemet for lækager. Smøring af alle drejepunkter. Efterse cylinder og monteringsdrejepunkter. Kontrollér larvespændsspænding. Reparér ødelagte og løse dele.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.

Tilknyttet grafik