Anvendelse

Med en vægt på henholdsvis 2,8 og 2,9 tons er 325- og 328-gravemaskinerne identiske, bortset fra den længere gravearm på model 328, som giver mulighed for en maksimal gravedybde på 2,85 m. Model 325 og 328 er kompakte, men giver alligevel samme ydelse som langt større maskiner, og de er derfor ideelle til en lang række forskellige graveopgaver som f.eks. kabellægning, fundamenter til bygninger og installation af drænings- og kloakafløb.

Bilag:

Sikkerhedsregler

Brug aldrig maskinen uden vejledning. Læs maskinskilte, Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Anvend aldrig maskinen uden en godkendt baldakin eller førerkabine. Forhør dig hos forsyningsselskaberne om, hvor der findes underjordiske elektricitets-, vand- og gasledninger osv., inden du graver. Spænd sikkerhedsselen. Betjen kun kontrolgrebene fra førersædet.Hold fødder og hænder på kontrolgrebene. Kør eller drej ikke med udstrakt udstyr. Hold øje i kørselsretningen. Sving ikke med læs på skråninger. Sving læs lavt og langsomt. Overskrid ikke den nominelle løftekapacitet. Se diagrammet for løftekapacitet. Der må ikke foretages ændringer på maskinen eller monteres udstyr, som ikke er godkendt af Bobcat Company. Hold tilskuere på afstand. Lad aldrig andre køre med.

Transport og læsning

Vægt 3058 kg. Bredde 1420 mm. Højde 2357 mm. Længe 4170 mm.(se grafikbillede for flere mål.)

Aktivér rotationslåsen til overbygningen (hvis monteret).

Kør maskinen fremad og op på transportkøretøjet.

Foretag ikke ændring af maskinens retning, mens den befinder sig på ramperne.

Sænk udstyret og skæret. Stands motoren, og fjern nøglen.

Drivmidler

Brændstof: Diesel

Hydraulikolie: Bobcat Superior SH - fully synthetic.

Motorolie: Bobcat Engine Power SAE 10W/30

Kølemiddel: Propylene glycole (PG) mixture.

Fedt: Bobcat Multi-purpose grease.

Start/kørsel af maskinen

Sørg for, at alle kontrolgreb og fodpedaler er i neutral position.

Flyt hastighedskontrolgrebet tilbage (lav tomgang). (Kun

  1. Drej tændingsnøglen til stillingen for gløderør (foropvarmning)(Alle andre modeller) Drej tændingsnøglen til ON. Hvis forvarmningsikonet lyser, skal du vente til det slukkes. (Se oplysninger om start i koldt vejr i Betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen.) Drej tændingsnøglen til startstillingen. Når motoren kører, slippes nøglen, som vender tilbage til ON-stillingen. Stop motoren, hvis advarselslamperne og alarmen ikke slukker. Undersøg årsagen, inden motoren startes igen.

Stop af maskinen

Stands gravemaskinen på en vandret flade.Sænk skovlen (udstyr) og skæret ned på

jorden. SLUKNING AF MOTOREN

Flyt hastighedskontrolgrebet til stillingen for lav tomgang.

Hvis maskinen har turbolader, skal den gå i tomgang i 5 minutter, så turboladeren kan

køle af. Drej tændingsnøglen til positionen OFF. (323 og nøglekontaktpanel, alle

andre) Nøglefri start (hvis monteret) (Ikke model

  1. Tryk på STOP-knappen

Spænd sikkerhedsselen op. Hæv kontrolpanelet. Brug håndtag, sikkerhedstrin og

larvefødder, når gravemaskinen forlades (HOP IKKE)

Vedligeholdelse

Efterse baldakinen eller førerkabinen (ROPS / TOPS) og monteringsbeslagene.

Efterse sikkerhedsselen og monteringsbeslagene.

Kontrollér for beskadigede skilte, og udskift efter behov.

Efterse kontrolpanelets spærringer.

Kontrollér X-Change-systemet for beskadigelse (hvis monteret).

Efterse luftrenseren og indsugningsslangerne.

Efterse kølervæskeniveauet, og kontrollér systemet for lækager.

Efterse motorolieniveauet, og kontrollér motoren for lækager.

Kontrollér motorrummet for brændbart materiale.

Efterse hydraulikvæskeniveauet, og kontrollér systemet for lækager.

Smøring af alle drejepunkter.

Efterse cylinder og monteringsdrejepunkter.

Kontrollér larvebåndsspænding.

Reparation af defekte eller løse dele.

Leverandørens egne felter

Støjniveau LpA:

80 dB(A)

Støjniveau LWA:

97 dB(A)


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.

Tilknyttet grafik