Anvendelse

Den 820 kg tunge Bobcat® 316 mikrogravemaskine er ideel til små opgaver, som typisk udføres med en skovl, samt til arbejde inde i bygninger og på steder med ekstremt lidt plads. Undervognen kan trækkes sammen til 700 mm, så den kan komme gennem snævre passager og døråbninger, og udvides til 900 mm, så der opnås maksimal stabilitet under gravning. Med en vægt på 1,3 til 1,7 tons kombinerer Bobcat® 319-, 320- og 323-gravemaskinerne kraft, ydelse og operatørkomfort under udførelsen af en lang række forskellige graveopgaver.

Bilag:

Sikkerhedsregler

Brug aldrig maskinen uden vejledning. Læs maskinskilte, Betjenings- ogvedligeholdelsesvejledning og denne håndbog.

Anvend aldrig maskinen uden en godkendt baldakin eller førerkabine.Forhør dig hos forsyningsselskaberne om, hvor der findes underjordiske elektricitets-, vand- og gasledninger osv., inden du graver. Spænd sikkerhedsselen. Betjen kun kontrolgrebene fra førersædet. Hold fødder og hænder på kontrolgrebene. Kør eller drej ikke med udstrakt udstyr. Hold øje i kørselsretningen. Sving ikke med læs på skråninger. Sving læs lavt og langsomt. Overskrid ikke den nominelle løftekapacitet. Se diagrammet for løftekapacitet.Der må ikke foretages ændringer på maskinen eller monteres udstyr, som ikke er godkendt af Bobcat Company. Hold tilskuere på afstand. Lad aldrig andre køre med.

Transport og læsning

Vægt: 1400 kg. Længde 3744 mm. bredde 980-1363 mm. højde 2157 mm.

Kør maskinen fremad og op på transportkøretøjet.Skift ikke retning med maskinen, mens den befinder sig på ramperne. Sænk udstyret og skæret. Stands motoren, og fjern nøglen.

Drivmidler

Brændstof: Diesel

Hydraulikolie: Bobcat Superior SH – fully synthetic

Motorolie: Bobcat Engine Power SAE 10W/30

Kølemiddel: Propylene glycol (PG) mixture

Fedt: Bobcat Multi-Purpose Grease

Start/kørsel af maskinen

Sørg for, at alle kontrolgreb og fodpedaler er i neutral position. Flyt hastighedskontrolgrebet tilbage (lav tomgang). Drej tændingsnøglen til stillingen for gløderør (foropvarmning) Se oplysninger om start i koldt vejr i Betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen. Drej tændingsnøglen til startstillingen. Når motoren kører,slippes nøglen, som vender tilbage til positionen ON. Stop motoren, hvis advarselslamperne og alarmen ikke slukker. Undersøg årsagen, inden motoren startes igen.

Stop af maskinen

Sænk skovlen eller udstyret ned på jorden. Flyt hastighedskontrolgrebet til stillingen for lav tomgang. Drej tændingsnøglen til positionen OFF.

Vedligeholdelse

Efterse baldakinen eller førerkabinen (ROPS / TOPS) og monteringsbeslagene.

Efterse sikkerhedsselen og monteringsbeslagene.

Kontrollér for beskadigede skilte, og udskift efter behov.

Efterse kontrolpanelets spærringer.

Efterse luftrenseren og indsugningsslangerne.

Efterse kølervæskeniveauet, og kontrollér systemet for lækager.

Efterse motorolieniveauet, og kontrollér motoren for lækager.

Kontrollér motorrummet for brændbart materiale.

Efterse hydraulikvæskeniveauet, og kontrollér systemet for lækager.

Smøring af alle drejepunkter.

Efterse cylinder og monteringsdrejepunkter.

Kontrollér larvebåndsspænding.

Reparation af defekte eller løse dele.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.

Tilknyttet grafik