Anvendelse

Til basismaskiner fra 0,5 - 1,5 Tons.

Nedbrydning af beton.

Vejarbejde.

Brydning af grøfter og render i forbindelse med rør eller kabelnedlægning i hård jord.

Nedramning af pæle.

Sikkerhedsregler

Kun personer, der har fuldført det tekniske kursus om nedbrydning v.h.a. maskiner af denne art, har tilladelse til at arbejde med denne hydrauliske hammer. Brug basismaskinen som instruktionsbogen anviser.

Maskinføreren må ikke være påvirket af alkohol, stoffer, medicin eller mangel på søvn.

For at undgå ulykker anbringes skilte med "ingen adgang" på arbejdsstedet.

Vær sikker på at undergrunden er stabil og vær forsigtig når der arbejdes ude til siden.

Kør forsigtigt på skråninger, hold hammeren 20-30 cm. over jordoverfladen.

Hæng aldrig noget op på hammeren, kan forvolde alvorlig personskade.

Pas på højspændingsledninger.

Stop maskinen omgående hvis den lækker olie.

Vær opmærksom på varme områder på maskinen, specielt mejslen og den hydrauliske olie.

Vær opmærksom på asbeststøv, stop arbejdet omgående og kontakt tilsynsførende på pladsen.

Bær sikkerhedsudstyr når der arbejdes med maskinen.

Fortag inspektion af maskine og arbejdsopgave før arbejdet.

Transport og læsning

Vægt : 67 kg

Højde : 899 mm

Mejseldiameter : 36 mm

Drivmidler

Basismaskinens hydrauliksystem:

Arbejdstryk: 100 - 140 Bar.

Olieflow: 9 - 20 Litter pr. minut

Slanger: Ind. dia. 9 mm.

Modtryk: Max 8 bar.

Start/kørsel af maskinen

Følg instruktionsbogen for basismaskinen.

Maskinen varmes op til 40 grader C.

Sæt hammeren lodret og sæt mejslen på jorden.

Hvis stenen / betonen ikke er gået i stykker i løbet af 1 minuts hamring, skal mejslens position ændres.

Smør bøsningen 5-10 gange før start og regelmæssigt hver 2-3 time.

Under smøringen skal mejslen være presset mod stemplet, så mellemrummet mellem mejsel og stempel ikke fyldes med fedt.

Stop af maskinen

Parker basismaskinen på et stabielt og jævnt sted.

Sæt hammeren lodret og sæt mejslen på jorden.

Følg instruktionsbogen for basismaskinen

Vedligeholdelse

Daglig vedligeholdelse:

Kontroler for løse bolte og møtrikker.

Kontroler hydraulikslanger for olie lækage eller er løse.

Kontroler for unormal olielækage ved mejsel.

Kontroler for slid eller revner i mejslen.

Før start smøres frontsektionen med smørepistolen 5-10 gange, og herefter hver 2-3 time.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Støjniveau Lwa : 124 dB(A)


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.