Anvendelse

Dynapac doppelglitter BG92/BG76HTH Til pudsning og glitning af nystøbt gulve.

Sikkerhedsregler

 1. Brugeren skal være fyldt 18 år,passende instrueret og må ikke være påvirket alkohol,medicin eller lignende.
 2. Maskinen må kun bruges til overfladebehandling af nystøbte betonoverflader.
 3. Brugeren skal altid bruge hjelm,høreværn,støvmaske,sikkerhedbriller,kraftige handsker og sikkrehedsfodtøj.
 4. ved indendørs brug skal der pga.farlige udstødningsgasser sørges for tilstrækkelig ventilation.
 5. El-glitter må kun tilsluttes stikkontakter,som er forsynede med jordforbindelse og hfi-relæ.
 6. Slip dødmandsgrebet,hvis der opstår en nødsitiuation.
 7. Hvis der arbejdes i nærheden af maskinen skal motoren stoppes.
 8. Ved løft skal kæder anbringes forsvarligt.Gå aldrig under hængende last.
 9. Ved brændstofpåfyldning,service eller når maskinen forlades,skal motoren være stoppet.Åben ild og rygning er forbudt.Pas på,hvis motoren er for varm,risiko for brand og forbrændinger.

Transport og læsning

Brug de markeret løftepunkter.

Drivmidler

Brændstof:Blyfri benzin

BG76H HondaGX670 volumen:20Lt

BG92 HondaGX620 volumen:10Lt

Motorolie:SAE10W/30

Start/kørsel af maskinen

 1. Påfyld brændstof
 2. Brændstofhanen åbnes.Chokeren lukkes(kold motor)og gashåndtaget stilles til ca 1/3gas(afhængig af motortype og model)
 3. Drevet frakobles.Tilslut tændingen og træk i startsnoren.Under motoren opvarmning føres gashåndtaget tilbage i tomgang(afhængig af model)
 4. På el-glittere drejes start-/stopkontakten til 1 eller 2(afhængig af model)
 5. Giv motoren gas så motoren arbejder med passende omdrejninger,før dødmandsgrebet aktiveres.
 6. Motoren skal normalt arbejde med fulde omdrejninger,hvis forholdene tillader det.
 7. Maskinen styres,så den fortrinsvis bevæger sig på tværs.
 8. Gashåndtaget stilles i tomgang og dødmandsgrebet slippes.Stop motoren og luk benzinhanen.(motoren må ikke speedes op med udkoblet dødmandsgreb.)

Stop af maskinen

 1. Sæt gasreguleringen i position O

Vedligeholdelse

 1. Modeller med forbrændingsmotor:Kontroller Oliestanden dagligt.Om nødvendigt efterfyldes med olie.
 2. Luftfilteret efterses/rengøres for støv og snavs.
 3. Ved rengøring af maskinen med højtryksrenser må strålen ikke rettes direkte mod elektrike dele,lejer,pakdåser,luftfilter eller udstødningsgasser.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Lydeffektniveau:

BG76HTH: 91db BG92: 98db

Vibrationsniveau:

BG76HtH:0,6m/s2


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.