Anvendelse

Byggeplads strøm, nødstrøm, st by

pumper m,m,

off shore, på skibe,

Sikkerhedsregler

Det er forbundet med LIVSFARE ! at berøre elektriske komponenter. Sørg altid for maskinen er stoppet og eventuelt afbrudt fra nettet før der arbejdes på maskinen.Maskinen kan starte automatisk.

Vær omhyggelig når der påfyldes brændstof.Hvis maskinen placeres hvor der ikke er tilstrækkelig med frisk luft, sørg for udstødningen føres til det fri, det forbundet med livsfare at indånde udstødningsgasser.

Lan KUN autoriseret personer koble kabler på generatorens klemmerække.

Transport og læsning

Maskinen skal surres forsvarligt før transport.

Er maskinen trailermonteret , sørg for Lys, Bremser, er i orden, vær opmærksom på at trækstangen er forsvarligt fastspændt, samt kuglekoblingen er låst, forbind kabel til lys, samt sikkerhedskæde, Sørg for næsehjul er trukket helt op

Drivmidler

Brændstof : Miljødiesel

Motorolie: Atlas Copco PAR Oil

Kølevand : Atlas Copco PAR Cooleant skiftes hvert

  1. år

Start/kørsel af maskinen

Tænd batteri kontakt,Afbrys maksimalbryderen (Q

Tryk på start knapen, maskinen forvarmer automatisk, og starter op.

Sæt maksimalafbryder (Q

  1. i pos, ON

For remote start henvises til instruktionsbogen

Stop af maskinen

Afbryd forbrugere, afbryd Q1

Lad maskinen nedkøle

Stop motoren ved at dreje S20 i pos . 0

Vedligeholdelse

Dagligt: Chek luftfilter kontroler motorolie og kølevand.Dræn brændstof systemet for vand. optank maskinen med brændstof efter ende arbejde, derved undgåes at der samles vand i brændstoftanken.

Chek kabler, forbindelser, samt øvrig instalation

Bilag:

Leverandørens egne felter

Service Kit:

Ikke oplyst.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.