Anvendelse

Strømforsyning-Nødstrøms forsyning

Byggepladsstrøm

Sikkerhedsregler

Rør ALDRIG de elektriske klemmer, dette er forbundet med LIVSFARE !

Brug ALTID Faglært personale ved tilslutning på klemmebrættet

Udskift STRAKS defekte kabler og stik

Afbryd altid maximalafbryder ved, Start / Stop

Jordspyd skal altid monteres MAX afledningsmodstand i jordspyd 1k ohm

Jordfejlsrelæ følsomhed :30mA

Læs vedhæftede Pdf Dokument

Transport og læsning

Benyt altid godkendt løftegrej

Ved løft med kran, brug løftebeslag som er monteret på generatoren.

Generatoren har Gaffeltruck lommer

Drivmidler

Motorolie : Sae 10 W 40

Diselolie :

Start/kørsel af maskinen

Afbryd maximalafbryder

Deaktiver Nødstop

Sæt batteriafbryder på ON

Startkontakt i pos

automatisk forvarmning- ved behov

Tryk start.

Lad maskinen opvarme

Maximalafkryder sluttes

Stop af maskinen

Afbryd maximalafbryder

Lad maskinen nedkøle

Tryk stop

Afbryd Baterikontakt

Tank maskinens brændstoftank op- for at undgå kondensvand i tanken

Vedligeholdelse

Daglig:

Check motorolie - kølevand - kabler og forbindeleser

Chek for lækager

Maskinen må IKKE arbejde med låger åbne

se iøvrigt vedhæftede pdf fil

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Lydniveau : 67 dB (A)

Maskinen bør placeres på et plant og fast underlag

Lad ikke maskinen arbejde i støv eller fugtige områder / dette forkorter maskinens levetid

Lad ikke maskinen arbejde med meget lave belastninger


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.