Anvendelse

Strømforsyning

Sikkerhedsregler

Rør ALDRIG de elektriske klemmer, dette er forbundet med LIVSFARE !

Brug ALTID Faglært personale ved tilslutning på klemmebrættet

Afbryd altid maximalafbryder ved, Start / Stop

Læs vedhæftede Pdf Dokument

Transport og læsning

Benyt altid godkendt løftegrej

Ved løft med kran, brug løftebeslag som er monteret på generatoren.

Generatoren har Gaffeltruck huller

Drivmidler

Motorolie : Sae 10 W 40

Diselolie :

Start/kørsel af maskinen

Afbryd maximalafbryder

Deaktiver Nødstop

Sæt bateriafbryder på ON

Startkontakt i pos automatisk forvarmning

Tryk start.

Lad maskinen opvarme for Maximalafkryder sluttes

Stop af maskinen

Afbryd maximalafbryder

Lad maskinen nedkøle

Tryk stop

Afbryd Baterikontakt

Vedligeholdelse

Daglig:

Check motorolie

se iøvrigt vedhæftede

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Lydniveau : 63,3 dB (A)


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.