Anvendelse

Dynapac frekvensomformer UF81/61 er udformet til at forsyne stavvibrator med indbygget motor,høj frekvens og passende spænding.

Sikkerhedsregler

 1. Brugeren af dette udstyr skal være fyldt 18år,passende instrueret og må ikke være påvirket af alkohol,medicin eller lignende.
 2. Omformeren må kun bruges til drift af højfrekvens stavvibrator med indbygget motor.
 3. Ved indendørs brug skal der pga. farlige udstødningsgasser sørges for tilstrækkelig ventilation.
 4. Brugeren skal altid anvende hjelm,høreværn,sikkerhedsbriller,handsker og sikkerhedsfodtøj under arbejdet.
 5. Maskinen må ikke bruges hvor der er eksplosionsfare.
 6. Ved løft skal kæder anbringes forsvarligt.Gå aldrig under hængende last.
 7. Ved brændstofpåfyldning,service og rengøring skal motoren være stoppet.Åben ild og rygning er forbudt.Pas på hvis motoren er varm risiko for brand og forbrændinger.

Transport og læsning

Let at tranporter idet der er hjul på

rammen.

Drivmidler

Elektriske: 230/400V 50HZ

Start/kørsel af maskinen

 1. Vær sikker på, at maskinen er forbundet til den spænding og frekvens, der er angivet på navnepladen.
 2. Sørg for at kabelet og stikket i maskinen ikke er beskadigede.Sluk aldrig maskinen ved at trække stikket ud af stikkontakten.Anvend afbryderen.

Stop af maskinen

Sluk på afbryderen.

Vedligeholdelse

 1. Motorens køleluftindtagog luftfilter renses for støv og snavs.
 2. Ved rengøring af maskinen med højtryksrenser må strålen ikke rettes direkte mod elektriske dele,pakdåser og lejer.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Støjniveau:

UF61:69 db

UF81:73,7 db


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.