Anvendelse

Anvendes til større komprimeringsopgaver som fx bundlaget til P-pladser, veje og andre arealer som kræver en større dybdevirkende komprimering. Ved komprimering af leret og andet "tungt" materiale, skal bruges "fårefodssegmenter

Bilag:

Sikkerhedsregler

Ved anvendelse af maskinen skal følges de anviste sikkerhedsbestemmelser som beskrevet i betjeningsvejledningen.

Maskinen må kun betjenes af personer over 18 år, som har fået nøje instruktioner. Personer som er påvirket af alkohol, medikamenter eller narkotika må ikke betjene, vedligeholde eller reparere maskinen. Maskinen må kun tages i brug med funktionsdygtigt sikkerhedsudstyr, og beskadigede og ulæselige sikkerhedsmærkater/skilte skal udskiftes.

Transport og læsning

Stop altid motoren og monter knækledsspæringen når maskinen transporteres på lastbil.

Kørehåndtaget sættes i hak i neutral position og maskinen fortøjres både for og bag med kæder i dertil indrettede øjer.

Ved bugsering løsnes bremserne som foreskrevet i betj.vejl. og ved løft anvendes dertil indrettede løfteøjer.

Drivmidler

Brændstof: Dieselolie, ca. 340 liter

Motorolie: SAE 15/40, ca. 13 liter

Start/kørsel af maskinen

Maskinen må kun startes fra det korrekt indstillede førersæde og føreren skal have sikkerhedssele på. Det skal sikres at motorhjelmen er lukket og låst og at der ikke befinder sig personer under eller foran maskinen.

Kørehåndtaget skal være trykket i hak i neutral position og drejekontakten for vibrationsvalg skal stå i position

  1. Kontroller at nødstoppet er trukket ud. Stil gashåndtaget mellem min. og max., og drej derefter tændingsnøglen til anslag.

Lad motoren køre varm i et kort stykke tid, men ikke længere end 10 min. i tomgang.

Stop af maskinen

Kørehåndtaget skal stå i neutral position og gashåndtaget på min. (tomgang). Derefter kan tændingsnøglen sættes i position

  1. Maskinen kan forlades og kabinedøren låses.

Vedligeholdelse

Daglig vedligeholdelse: Tjek motoroliestand, brændstofstand, hydraulikoliestand og kølevandstand for motor.

Hver 250 timer: Motorolie + -filter skiftes samt alle øvrige oliestande kontrolleres.

Hver 500 timer: Skiftes desuden brændstoffilter.

Hver 1000 timer: Alle olier jf. betjeningsvejledning, excl. hydraulikolie skiftes.

Hver 2000 timer: Hydraulikolie + -filter skiftes.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Lydtryksniveauet på førerpladsen:

LpA = 77 dB(A)

Lydtryksniveauet uden for maskinen:

Lwa = 104 dB (A)

Vibrationsniveauet i kroppen på førerpladsen er under 0,5 m/s2

Vibrationsniveauet på hånd/arm er under 2,5 m/s2


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.