Anvendelse

CAT og Genny er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed. De få knapper sikrer stor effektivitet, selv med minimal træning. Cat+ og Genny+ er for entreprenører og alle andre, der har behov for stor nøjagtighed og dybdemåling til de nedgravede kabler og rør. Et display giver dybde og signalstyrke.

Sikkerhedsregler

ADVARSEL

Brug ikke dybdemålingen til at afgøre, om en gravemaskine kan grave lige over kablet / røret.

ADVARSEL Forbindelse til armering på elkabler bør kun foretages af kvalificeret personel.

Transport og læsning

Opbevares bedst efter brug i deres medfølgende kasser.

Drivmidler

Bruger 8 stk. LR6 eller AA alkaline batterier.

Start/kørsel af maskinen

Tryk på On med et let tryk og maskinen er startet.

Stop af maskinen

Hold ON knappen inde og maskinen vil slukke.

Vedligeholdelse

Kontroller jævnligt din Cat & Genny, på alle funktionerne, over et kabel, som du ved hvor befinder sig, og som udsender et godt kraftigt signal.

Personlige værnemidler

Brug altid sikkerhedssko.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.