Anvendelse

Maskinen anvendes til flytning af råmateriale.

Sikkerhedsregler

Læs instruktionsbogen før brug.

Hold hænder og fødder væk fra båndene, når maskinen er i brug.

Personer og dyr holdes på sikker afstand, således at de ikke bringes i fare.

Fjern ikke kædeskærmen eller anden beskyttelse.

Kom ikke for nær på de varme maskindele.

Kør ikke med last på stigninger over 20 grader.

Transport og læsning

* Vær forsigtig ved på- og aflæsning af maskinen, da det kan være meget farligt.

* Læs maskinen på og af på et plant og fast underlag på god afstand af vejkanten.

* Læs maskinen af eller på ved lav hastighed.

* Brug ramper, der er tilstrækkeligt stærke. Kontroller om de har den rigtige bredde, længde og tykkelse til at holde maskinen, så den kan læsses af eller på under forsvarligte forhold. Hvis ramperne bøjer meget ned, skal de understøttes med klodser.

* Fastgør ramperne til lastbilens lad, så de ikke kan rive sig løs.

* Fjern mudder, smørefedt og andre belægninger, som kan gøre ramperne glatte, for at undgå at maskinen glider.

* Skift aldrig køreretning på ramperne. Hvis det bliver nødvendigt at ændre køreretningen, skal man køre ned ad rampen og derefter udføre vendingen.

Dimensioner: 190 cm X 95 cm X 1350 cm

Drivmidler

Brændstof: benzin

Start/kørsel af maskinen

På højre side af instrumentbordet sidder tændningslåsen til start.

Drej nøglen til position 1 til glødelampen holder op med at lyse, derefter drejes nøglen til position 3 dvs. start.

Stop af maskinen

Tag håndgassen fuldstændig væk.

Afbryd tændingen.

Vedligeholdelse

Daglig vedligeholdelse:

Rengøring af forfilter.

Kontrol af luftfilter.

Kontrol af kølersystem og motorolie.

Smøring af cylinder og led.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Vægt: 530 kg

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.