Anvendelse

Hydrema 912 er en kompakt 10 ton knækstyret service-dumper.

Udover standard bagtip leveres den med multitip - et 180° kompakt drejesystem for sideaftipning.

Sikkerhedsregler

- Stands maskinen hvis den akustiske alarm går i gang.

- Gå aldrig under en hævet dumperkasse.

- Afpas altid hastigheden til forholdene.

- Arbejd ikke i farefuldt terræn.

- Skøn altid om der er fare for væltning ved kørsel på skråninger.

- Kør kun med dumperkassen nede.

- Kør aldrig med overlæs.

- Det kan være forbundet med livsfare, at køre med læs der overskrider den angivne kapacitet.

Transport og læsning

Totallængde : 5800mm , Totalbredde : 2470mm ( optionsdæk : 2200mm ), Totalhøjde : 2660mm

Vægt : 6500kg / 6950kg for multitip

Transport på trailer :

- Kør forsigtig op på trailerne. Stop motor og aktiver P-bremsen.

- Montér knækledslås og sikkerhedsbolten.

- Placér stopklodser under hjulene.

- Spænd maskinen fast med kæder i trækøjer for og i akselpladerne bag.

Drivmidler

Brændstof : Dieselolie

Motorolie : Q8 T700 10W-30 + API CF4/CG4

Hydraulikolie : Hydrema 899874

Transmissionsolie : ATF, Transmission Fluids Dextron-IIID/ -III + API CF4/CG4

Start/kørsel af maskinen

- Fjern alle løse genstande fra førerpladsen.

- Efterprøv, at alle betjeningsanordninger virker normalt.

- Kontroller at parkeringsbremsen er aktiveret og at gearvælger står i neutral.

- Motoren må kun startes fra førerpladsen.

- Sikkerhedsselen bør altid spændes før kørsel.

- Kør ikke med maskinen før bremsesystemets advarselslampe er slukket.

- Følg love og lokale regler.

Stop af maskinen

- Når maskinen parkeres og/eller forlades skal dumperkassen altid sænkes ned.

Stop af maskinen :

- Sæt gearvælger i neutral

- Aktiver parkeringsbremsen

- Stands motoren

- Fjern tændingsnøglen

Vedligeholdelse

Dagligvedligeholdelse :

- Kølevæske niveau

- Motorolie niveau

- Transmissionolie niveau

- Smørring af styrecylindre og stabilisatorer

Ugentligvedligeholdelse :

- Kontroller hjulmøtrikker

- Rens kølerens lameller

- Kontroller dæktryk iht. instr.bog

- Smørring af midterled og pendulstang

Alle vedligeholdelser vises i maskinens instrumentdisplay.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Støjniveau på førerpladsen : 80dBA

Støjniveau fra maskinen : 106 LwA

Målt efter 86/662 EEC og 95/27/EC samt direktiv forslag for støj emission for udstyr til udendørs brug.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.