Anvendelse

Kørsel af jord og nedbrydningsmateriel m.m.

Sikkerhedsregler

 1. Du må ikke overskride den maksimale hældninggrad.
 2. Du må ikke dreje tværs over hældning.
 3. Du må ikke foretage pludselige opbremsninger i vådt, mudret, isglat terræn eller betjene maskinen, når den står på løst underlag.
 4. Du må ikke køre ned af bakke i frigear (Neutral).
 5. Hold dig væk fra ledforbindelser, når motoren kører.
 6. Du må aldrig betjene maskinens instrumenter, når du står ved siden af maskinen.
 7. Du må aldrig arbejde under et lad, der ikke er fastlåst.
 8. Maskinens maksimale last må ikke overskrides.
 9. Du må ikke tippe laddet, hvis læsset klæber.
 10. Du må ikke læsse af, når du arbejder på skrånende terræn.
 11. Du må ikke køre med tippet lad (uldozer).
 12. Du må ikke medtage passagerer.
 13. Undgå farlige arbejdsforhold- menneskevrimmel, dårligt vejr, is, osv.
 14. Du må aldrig stå af, mens maskinen er i bevægelse.
 15. Undgå lukkede arbejdsområder- udstødningsgasser og støj kan være skadelig.
 16. Du må ikke køre med sammenfoldet beskyttelsesbøjle.
 17. Bruttovægten af det, der skal slæbes, plus ballastvægten må ikke overstige den nyttelast, der er angivet for maskinen.
 18. Du må ikke overskride anhængertrækkets maksimale trækevne eller lodreytte last.
 19. Der må ikke trækkes læs i skrånende terræn.
 20. Træk håndbremsen.
 21. Stands motoren.
 22. Du må ikke trække i håndbremsen, hvis dumperen bevæger sig- medmindre der er tale om et nødstilfælde.
 23. Du må ikke træde på stopplanker og støttevægge.

Transport og læsning

Transport:

Bak langsomt maskinen op på en passende trailer.

Du må ikke køre forlæns op ad rampen.

Træk håndbremsen.

Stands motoren.

Blokér hjulene (for at undgå bevægelse)-

Lås chassiset med låsestangen.

Fastgør maskinen til traileren.

Sørg for at belastningen er lovlig (højde/vægt).

Læsning:

Maskinens maksimale last må ikke overskrides.

Træk håndbremsen (ON), vælg frigear (NEUTRAL) og sluk for motoren (OFF), GÅ VÆK FRA MASKINEN.

Fjern skidt og snavs fra instrumenterne.

Sørg for at læsset er SIKKER, STABILT og LAVT og at du har et godt udsyn.

Reducér nyttelasten, medmindre der er tale om flydende last.

Drivmidler

Motorolie: SAE 10W30 NA

SAE 15W40 TURBO

Transmission olie: Mobil ATF210

Hydraulisk olie: Mobil DTE24

Kølervædske: H2O + 33% frostvæske

Brændstof: Diesel

Bremseolie: DTE24

Start/kørsel af maskinen

Sådan startes motoren:

 1. Tryk speederen helt i bund og drej nøglen med uret til start(S).

(Alle kontrollamperne lyser, indtil maskinen starter).

 1. Det kan vare op til 15 sekunder, før motoren starter.

(Hvis motoren ikke starter inden for 15 sekunder, skal nøglen drejes om på O. Derefter skal du vente i 30 sekunder, før du drejer om på S igen).

 1. Når motoren starter, skal du slippe nøglen. (Skifter tilbage til "RUN" (R).

(Motoren er udstyret med en automatisk funktion, der sikrer tilstrækkelig brændstoftilførsel ved koldstart/økonomisk drift. Position (H) bør kun bruges ved temperaturer under -15 Gr. C.

 1. Fjern foden fra pedalen, så du ikke drukner motoren. Koldstart.
 2. Drej nøglen til position (H). Når instrument lyset slukkes startes motor.

FORSIGTIG!

Brug ikke uautoriserede hjælpemidler til at starte maskinen. Maskinen må ikke TRÆKKES eller SKUBBES i gang.

Stop af maskinen

Sådan stoppes maskinen:

Drej nøglen om på (O).

Vedligeholdelse

Denne maskine skal til eftersyn efter de første 100 timer!

Almindelige serviceintervaller:

250 timer - 500 timer

1000 timer - 2000 timer

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Støj:

Luftbåret (10 m)

Normal sugning: 105 LWA

Turbo: 106 LWA

Operatør: 84 Lpa


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.