Anvendelse

Kørsel af jord og nedbrydningsmateriel m.m.

Sikkerhedsregler

 1. Du må ikke overskride den maksimale hældningsgrad.
 2. Du må ikke dreje tværs over hældninger.
 3. Du må ikke foretage pludselige opbremsninger i vådt, mudret, isglat terræn eller betjene maskinen når den står på løst underlag.
 4. Du må ikke køre ned af bakke i frigear. (Neutral).
 5. Hold dig væk fra ledforbindelser, når motoren kører.
 6. Du må aldrig betjene maskinens instrumenter når du står ved siden af maskinen.
 7. Du må aldrig arbejde under et lad, der ikke er fastlåst.
 8. Maskinens maksimale last må ikke overskrides.
 9. Du må ikke tippe laddet, hvis læsset klæber.
 10. Du må ikke læsse af når du arbejder på skrånende terræn.
 11. Du må ikke køre med tippet lad (bulldozer).
 12. Du må ikke medtage passagerer.
 13. Undgå farlige arbejdsforhold- menneskevrimmel, dårligt vejr, is osv.
 14. Du må aldrig stå af men maskinen er i bevægelse.
 15. Undgå lukkede arbejdsområder- udstødningsgasser og støj kan være skadelig.
 16. Du må ikke køre med sammenfoldet beskyttelsesbøjle.
 17. Bruttovægten af det der skal slæbes, plus ballastvægten må ikke overstige den nyttelast der er angivet for maskinen.
 18. Du må ikke overskride anhængertrækkets maksimale trækevne eller lodrette last.
 19. Der må ikke trækkes læs i skrående terræn.
 20. Træk håndbremsen.

Stands motoren.

 1. Du må ikke trække i håndbremsen, hvis dumperen bevæger sig- medmindre der er tale om et nødstilfælde.
 2. Du må ikke træde på stopplanker og støttevægge.

Transport og læsning

Maskinens maksimale last må ikke overskrides.

Træk håndbremsen (ON), vælg frigear (NEUTRAL) og sluk for motoren (OFF), GÅ VÆK FRA MASKINEN.

Fjern skidt og snavs fra instrumenterne.

Sørg for at læsset er SIKKERT, STABILT og LAVT og at du har et godt udsyn.

Reducér nyttelasten, medmindre der er tale om flydende last.

Drivmidler

Motorolie: SAE 10W30

Hydraulisk olie: Mobil DTE15

Brændstof: Diesel

Bremseolie: Mobil DTE24

Kølervæske: H2O + 33% frostvæske

Aksler: BP TRACTRAN 8

Start/kørsel af maskinen

Start maskinen:

 1. Træd koblingen i bund.
 2. Vælg lav kørehastighed.
 3. Slip koblingen.
 4. Vælg fremkørsel eller bakgear.
 5. Slip håndbremsen (askinen kan nu køre).
 6. Tryk forsigtigt på speederen og kør.
 7. Hold rattet med begge hænder.
 8. Fjern foden fra speederen.
 9. Træd forsiftigt på bremsen for at stoppe.

Stop af maskinen

Efter betjening - sikker parkering:

 1. Laddet skal altid være tomt når det ikke er i brug.
 2. Maskinen skal stå på fast og plan grund.
 3. Træk håndbremsen.
 4. Vælg frigear (Neutral). (F/R og gearvælgere).
 5. Det hydrauliske system skal hvile i en sikker tilstand.
 6. Styrearmen skal sættes i frigear (Neutral).
 7. Stands motoren og fjern nøglen.
 8. Sørg for at maskinen ikke kan startes.

Vedligeholdelse

Denne maskine skal til eftersyn efter de første 50 timer.

Almindelige serviceintervaller:

250 timer - 500 timer

1000 timer - 2000timer

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Støj: Luftbåret (10m)102LWA

Normal sugning: 103 LWA

Operatør: 84 Lpa


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.