Anvendelse

Kørsel af jord og nedbrydningsmaterialer m.m.

Sikkerhedsregler

 1. Du må ikke overskride den maksimale hældningsgrad.
 2. Du må ikke dreje tværs over hældninger.
 3. Du må ikke foretage pludselige opbremsninger i vådt, mudret, isglat terræn eller betjene maskinen, når den står på løst underlag.
 4. Du må ikke køre ned af bakke i frigear(neutral).
 5. Anvend ikke løfte mekanismen(drejelig højtip) på blød overflade.
 6. Hold dig væk fra ledforbindelser, når motoren kører.
 7. Du må aldrig betjene maskinens instrumenter, når du står ved siden af maskinen.
 8. Du må aldrig arbejde under et lad, der ikke er fastlåst.
 9. Maskinens maksimale last må ikke overskrides.
 10. Du må ikke tippe laddet, hvis læsset klæber.
 11. Du må ikke læsse af, når du arbejder på skrånende terræn.
 12. Du må ikke køre med tippet lad(bulldozer).
 13. Du må ikke medtage passagerer.
 14. Undgå farlige arbejdsforhold- menneskevrimmel, is, osv.
 15. Du må aldrig stå af, mens maskinen er i bevægelse.
 16. Undgå lukkede arbejdsområder- udstødningsgasser og støj kan være skadelig.
 17. Du må ikke køre med sammenfoldet beskyttelsesbøjle.
 18. Bruttovægten af det, der skal slæbes, plus ballastvægten må ikke overstige den nyttelast, der er angivet for maskinen.
 19. Du må ikke overskride anhængertrækkets maksimale trækevne eller lodrette last.
 20. Du må ikke trække læs i skrånende terræn.
 21. Træk håndbremsen. Stands motoren.
 22. Du må ikke trække i håndbremsen, hvis dumperen bevæger sig- medmindre der er tale om et nødstilfælde.
 23. Du må ikke træde på stopplanker og støttevægge.

Transport og læsning

Bak Langsom maskinen op på en passende trailer.

Du må ikke køre forlæns ap ad rampen.

Træk håndbremsen.

Stands motoren.

Blokér hjulene (for at undgå bevægelse).

Lås chassiet med låsestangen.

Fastgør maskinen til traileren.

Sørg for at belastningen er lovlig (højde/vægt).

Drivmidler

Brændstof: Diesel

Start/kørsel af maskinen

Sådan startes motoren

 1. Tryk speederen helt i bund og drej nøglen med uret til start.(S)

(Alle kontrollamperne lyser indtil maskinen starter)

 1. Det kan vare op til 15 sekunder før motoren starter.

(Hvis notoren ikke starter inden 15 sekunder, skal nøglen drejes om til O. Derefter skal du vente i 30 sekunder, før du drejer nøglen om på S igen).

 1. Når motoren starter, skal du slippe nøglen.

(Skifter tilbage til "Run" R).

 1. Fjern foden fra pedalen, så du ikke drukner motoren. Koldstart.
 2. Drej nøglen til position (H).
 3. Når instrument lyset slukkes, startes motor.

Forsigtig! Brug ikke uautoriserede hjælpemidler til at starte maskinen. Maskinen må ikke trækkes eller skubbes igang.

Advarsel! Start ikke maskinen med mindre du sidder i førersædet.

Forsigtig! Hvis en af kontrollamperne ikke slukkes, skal du stoppe motoren.

Drej nøglen om på "O" og find ud af hvad der i vejen.

Stop af maskinen

Sådan stoppes motoren:

 1. Drej nøglen om på (O).

Forsigtig! Brug ikke uautoriserede hjælpemidler til at starte maskinen. Maskinen må ikke trækkes eller skubbes i gang.

Vedligeholdelse

Denne maskine skal til eftersyn efter de første 50 timer.

Almindelige serviceintervaller:

250 timer - 500 timer

1000 timer - 2000Timer

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Støj: Luftbåret (10m)

104 dB

Operatør:

84 dB

Personlige værnemidler

Brug altid arbejdshjelm, sikkerhedssko.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.