Anvendelse

Kørsel af alle former for materiale i forbindelse med såvel store som små anlægsarbejder.

Denne vejledning er et supplement til instruktionsbogen og IKKE en erstatning til den!!

ConenCo A/S garantere og hæfter IKKE for eventuelle fejl eller mangler i oversigten.

Sikkerhedsregler

: Sørg for ikke at overskride den maksimale hældningsgrad.

: Man må ALDRIG dreje ”op ad” hældninger.

: Man må ALDRIG køre ned af bakke i frigear.

: Motoren skal altid være slukket ved eftersyn & kontrol af maskinen.

: Maskinen må kun betjenes fra førerpladsen.

: Man må ALDRIG arbejde under et optippet lad, der ikke er fastlåst.

: Maskinens maksimale last må ikke overskrides.

: tippe laddet, hvis læsset klæber.

: læsse af når du arbejder på krånende terræn.

: køre med tippet lad (bulldozer).

: medtage passagerer.

: køre med sammenfoldet beskyttelsesbøjle.

:Ved arbejde i lukkede rum skal udluftningen være tilstrækkelig.

:Personer der betjener maskinen bør være fortrolige med denne og kunne anvende den forsvarligt.

:Såfremt der er mangler nogle af stederne, ring da omgående til ejer tlf.: ______________

eller ConenCo A/S tlf.: 70138013

:Ved arbejde på skråninger, skal det iagttages at maskinens stabilitet bevares for at undgå væltning.

:Når motoren er startet må der ikke være andre personer inden for maskinens arbejdsområde.

:Person transport er ikke tilladt.

Transport og læsning

Maskinens maksimale last må ikke overskrides.

Sørg for at læsset er SIKKERT, STABILT og LAVT så man har et godt udsyn.

Stop af maskinen

: Laddet skal så vidt muligt være tomt ved henstilling af maskinen.

: Maskinen skal helst stå på fast og plan grund.

: Aktiver håndbremsen.

: Sørg for maskinen er i neutral.

:Det hydrauliske system skal hvile i ”neutral” stand.

: Stands motoren og fjern nøglen.

Vedligeholdelse

Maskinen skal til garanti eftersyn efter 100 timer.

Herefter er service intervallerne som beskrevet i instruktionsbogen.

Personlige værnemidler

Sørg for altid at efterkomme de af arbejdstilsynet påkrævede sikkerhedsforanstaltninger.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.