Anvendelse

Dumperen kan anvendes til flytning af jord, sand m.v.

Sikkerhedsregler

Betjen køretøjet med omhu og omtanke, således at De og Deres medarbejder ikke bliver udsat for fare.

* Ved kørsel på gader og veje skal køretøjet udrustes iht. Færdselsloven. Uden belysningsanlæg må der kun køres på byggepladser, og ved tilstrækkelige synsforhold.

*Indret Deres rbejdshastighed efter de lokale synsforhold.

*Kørehastighed skal altid tilpasses vej, bund og synsforhold.

*Særlig forsigtighed skal udvides ved arbejder på stigninger eller fals. *Hældning indtil 20%.

*Forbudt at medtage passagere.

Transport og læsning

*Den ubelæssede dumper køres langsomt baglæns via en læsserampe på en lastvogn eller anhænger, eller læsses ved hjælp af en kran. Motoren skal være standset.

*Dumperen surres fast på ladet. Hertil er der på dumperens forramme anbragt en øse, og på bagrammen en bolt.

Drivmidler

Diesel

Start/kørsel af maskinen

Startprocedure:

*Slå tændingen til.(Kontrollamperne til olietryk og ladekontrol skal lyse - lampetest).

*Forglødning, hold tændingsnøglen drejet indtil glødekontrollampen slukker.

*start, såsnart motoren løber, slippes tændingsnøglen.

Stop af maskinen

Nøglen drejes/stilles på "O" og dumperen standser motoren.

Vedligeholdelse

Daglig vedligeholdelse:

Kontrol af motoroliestand.

Kontrol af kølervæskestand.

Kontrol af forfilter med vandudskiller.

Rengøring af luftfilter.

Påfyldning af kraftstof.

Kontrol af hydraulikoliestand.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.