Anvendelse

Værktøjet er beregnet til at udføre længde- og tværsnit med lige snitforløb og geringsvinkler op

til 45° i træ. Arbejdet skal gennemføres på et fast underlag.

Sikkerhedsregler

Sikkert arbejde med maskinen

forudsætter, at brugsvejledningen

og sikkerhedsforskrifterne læses helt igennem og anvisningerne overholdes, før den tages i brug. Desuden skal de generelle sikkerhedsforskrifter overholdes. Få en sagkyndig person til at vise Dem, hvordan maskinen fungerer, før den benyttes første gang.

Hold aldrig hænder eller fingre i den

roterende savklinges arbejdsområde

under savearbejdet.

Transport og læsning

Vægt med akku ca. 14,5 kg.

Drivmidler

Batteri 24 V

Vedligeholdelse

Akkuen skal tages ud, før der arbejdes på maskinen.

Maskine og ventilationshuller skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Beskyttelsesskærmen skal altid kunne bevæges frit og lukkes automatisk. Derfor skal området omkring beskyttelsesskærmen altid være rent.

Støv og spåner fjernes med trykluft eller en pensel.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Måleværdier er beregnet iht. EN 61

Maskinens A-vurderede støjniveau er typisk: Lydtrykniveau 93 dB (A), lydeffektniveau 106 dB (A).

Brug høreværn.

Hånd-arm-vibrationsniveauet er typisk under 2,5 m/s

Personlige værnemidler

Bær beskyttelsesbriller, høreværn og beskyttelseshandsker.

Beskyt langt hår under et hårnet. Arbejd kun med tætsiddende tøj.

Støv, der opstår i forbindelse med arbejdet, kan være sundhedsfarligt, brændbart eller eksplosivt. Brug egnede beskyttelsesforanstaltninger.

F.eks.: Noget støv kan være kræftfremkaldende.

Brug støv-/spånudsugning og støvmaske.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.