Anvendelse

Maskinen er beregnet til som standmodel at udføre længde og tværsnit med lige snitforløb i træ. Det er muligt at udføre vandrette geringsvinkler på -45° til

+60° samt lodrette geringsvinkler på 0° til +45°.

Sikkerhedsregler

Sikkert arbejde med maskinen

forudsætter, at brugsvejledningen

og sikkerhedsforskrifterne

læses helt igennem og anvisningerne

overholdes, før den tages i

brug. Desuden skal de generelle

sikkerhedsforskrifter overholdes. Få en sagkyndig person til at vise Dem, hvordan maskinen fungerer, før den

benyttes første gang.

Transport og læsning

Vægt ca.

  1. 5 kg.

Vedligeholdelse

Træk altid stikket ud, før der arbejdes på maskinen.

Maskine og ventilationsåbninger skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Pendulbeskyttelsesskærmen skal altid kunne bevæges frit og lukkes automatisk. Derfor skal området

omkring beskyttelsesskærmen altid være rent.

Fjern støv og spåner med trykluft eller en pensel.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Måleværdier beregnes iht. EN 61

Værktøjets Avurderede lydtrykniveau er typisk: 98 dB(A).

Lydeffektniveau 109 dB(A).

Brug høreværn!

Hånd-arm vibrationsniveauet er typisk under 2,5 m/s

Personlige værnemidler

Brug beskyttelsesbriller og høreværn.

Støv, der opstår i forbindelse med arbejdet, kan være sundhedsfarligt, brændbart eller eksplosivt. Brug

egnede beskyttelsesforanstaltninger.

F.eks.: Noget støv kan være kræftfremkaldende. Brug

egnet støvudsugning og støvmaske.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.