Anvendelse

 1. Løfteopgaver med pallegafler (kræver truckcertifikat eller teleskoplæssercertifikat, type A).
 2. Læsseopgaver med skovl, overfaldsgreb og halmspyd.
 3. Kranopgaver med kranarm eller krankrog (kræver min. krancertifikat D eller teleskoplæssercertifikat, type B).
Bilag:

Sikkerhedsregler

 1. Maskinføreren må ikke være påvirket af alkohol, medicin eller lignende.
 2. Maskinføreren skal have erhvervet min. førerbevis til traktor og være fyldt 18 år.
 3. Maskinføren skal være instrueret og kende alle maskinens funktioner.
 4. Maskinens løftekapacitet må aldrig overskrides (se lastdiagram monteret ved førerpladsen)
 5. Kørsel med last bør ske med bommen i lavest mulige possition.
 6. Løft af last bør ske på stabilt underlag med støtteben sænket.

Transport og læsning

Maskinen fastspændes med kæder i træknagle bag på maskinen, og løfteøjer i front af chassiet.

Dimensioner: 584 cm X 258 cm X 237 cm

Drivmidler

Brændstof: Dieselolie

Motorolie: SAE 15w/40 el.10W/40API CG4

Hydraulik: HDZ 46

Start/kørsel af maskinen

 1. Nødstop skal være ude.
 2. Nøgleomskift for fjernbetjening i possition "Kabine"
 3. Frem/bak vælger i neutral.
 4. Tændingsnøgle drejes til motoren starter.
 5. Ved lave temperaturer holdes nøglen i pos. 2 ca. 30 sek. før start (forvarmning).

Stop af maskinen

 1. Bom sænkes til jorden.

Frem/bak vælger i neutral håndbremse trækkes.

 1. Nøglen drejes til possition 0 og fjernes fra tændingslåsen før maskinen forlades.

Vedligeholdelse

 1. Kontrol af motoroliestanden evt. efterfyldning.
 2. Kontrol af kølervæskestanden evt. efterfyldning (½ vand+ ½ frostvæske)
 3. Smøring af maskinen.
 4. Kontrol af luftfilter (ved meget støv)
 5. Sikkerhedseftersyn 1 gang årlig.
 6. Serviceeftersyn for hver 250 timer.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Vægt: 8595 kg
Helkropsvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Helkrop, målt efter værste retning.
Vibrationsstyrken
m/s²
Aktionsværdi
0,5 m/s ²
Grænseværdi
1,15 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
?
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.