Anvendelse

Elektrisk bukkemaskine der lever op til EU standard 89/

  1. De kombinerede bukke-/klippemaskiner af modellerne COMBI 24/30, 25/30, 26/32 og 30/35 er automatiske maskiner designet og fremstillet til at bukke eller klippe stænger eller stave af fladt eller rundt stål, som er dele af elementer og konstruktioner inden for bygge og anlæg.

Sikkerhedsregler

Brugeren af denne maskine skal være fyldt 18 år, passende instrueret og må ikke være påvirket af alkohol, medicin eller lignende.

Brugeren skal altid anvende følgende sikkerhedsudstyr: Høreværn, sikkerhedsbriller, sikkerhedsfodtøj og handsker.

Transport og læsning

Maskinen skal transporteres sikkert (transport med gaffeltrucks og kraner giver den bedste sikkerhed).

Maskinen er forsynet med to huller i hver side beregnet til fastgørelse af reb eller wirer, hvilket gør på- og aflæsning nemmere.

Drivmidler

380 V tilslutning. Ved 220 V med 3 faser skal forbindelserne til motoren og transformeren ændres.

Start/kørsel af maskinen

Tilslut det elektriske kabel.

Maskinen skal opstilles på et fast underlag, (beton eller murværk) eller på et underlag der er fastgjort til gulvet. Maskinen skal opstilles i vandret position. Vælg omdrejningsretning før bukkedorne og tilbehør placeres, og kontroller før maskinen tilsluttes, at spændingen (strømstyrken) er den samme, som der er markeret på maskinen. Ved betjening af maskinen trædes pedalen i stilling 1 (mellemstilling) og maskinen fungerer. Ved tilbundstrædning af pedal stopper maskinen øjeblikkeligt.

Stop af maskinen

Hvis maskinen forlades afmonteres det elektriske kabel.

Vedligeholdelse

Efter endt arbejdsdag stoppes maskinen og strømmen slås fra.

Hvis maskinen ikke er dækket, dækkes over med et vandtæt materiale. Hvis der er tabt partikler inden i maskinen, fjernes disse. Rens udvendige dele og smør hullerne i pladen & bukkeskiven. Bøsninger & dorne rengøres. VÆR FORSIGTIG: intet rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde bør udføres, før det er kontrolleret, om elkablet er trukket ud af stikket.

De transparente afskærmninger kan blive forskubbet. For at sikre at maskinen virker korrekt, skal afskærmningerne være korrekt placeret, så det trykker sikkerhedskontakten på bord-pladen ned. Hvis denne ikke trykkes ned, vil maskinen blokere.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Ingen oplysninger

Personlige værnemidler

Brugeren skal altid anvende følgende sikkerhedsudstyr: Høreværn, sikkerhedsbriller, sikkerhedsfodtøj og handsker.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.