Anvendelse

Dykbar elektrisk lænsepumpe til kontinuerlig drift (3"). Pumper vand med partikler på op til Ø 7,5 mm. Elektronisk motorovervågning med fase-, rotations- og temperaturkontrol.

KAN TÅLE AT TØRKØRE.

Findes i 1-faset og 3-faset udgave, samt som varmtvandspumpe.

Kapacitet: 1-faset 14 l/sek, 3-faset 16 l/sek. Løftehøjde: 1-faset 16,5 m, 3-faset 18 m. Nedsænkningsdybde maks. 20 m. Vandtemp. maks. 40C. Densitet maks. 1100 kg/kbm.

Sikkerhedsregler

 1. Foretag aldrig arbejde i pumpehuset når strømmen er tilsluttet.
 2. Kontroller på typeskiltet, at pumpen har korrekt spændingsområde og er korrekt tilsluttet, sikret og jordet.
 3. Hvis personer kan komme i berøring med pumpen eller det pumpede medie, skal det jordede udtag som ekstra sikring være tilsluttet et jordfejlsrelæ. Der skal iagttages en sikkerhedsafstand på mindst 20 meter til evt. personer i vandet. Pumpen må aldrig placeres direkte i et svømmebassin, her gælder særlige sikkerhedsregler.
 4. Brug aldrig el-kablet eller slangen til at løfte eller sænke pumpen med. Før pumpen løftes kontrolleres at løftehåndtaget og dets fastgørelsespunkter er ubeskadigede.
 5. Et beskadiget kabel skal straks udskiftes.
 6. Afbryd altid for strømmen før pumpen flyttes, eller der foretages fejlfinding på pumpen.
 7. Pumpen må ikke benyttes hvis der er fare for at gnister kan forårsage brand eller eksplosion, og pumpen må ikke anvendes til at pumpe brandfarlige væsker.
 8. Læs altid servicemanualen før pumpen adskilles.
 9. El-arbejder skal udføres af autoriseret personale.

Transport og læsning

Vægt: 25 kg.

Mål: H 535 mm, Ø pumpehus 240 mm, B maks. 295 mm.

Løftes altid i håndtaget.

Transporteres stående eller liggende, og altid fastspændt.

Drivmidler

1-faset: 220-240 V, 50 Hz

3-faset: 380-400 V, 50 Hz

Mærkeeffekt: 1-faset 1,6 kW, 3-faset 2,0 kW

Maks. effektforbrug: 1-faset 2,2 kW, 3-faset 2,7 kW

Mærkestrøm: 1-faset 10 A, 3-faset 4,8-4,6 A

Start/kørsel af maskinen

 1. Starter automatisk når kabelstikket tilsluttes en strømforsyning.
 2. Hvis pumpen (3-faset udgave) ikke starter når kabelstikket tilsluttes kan det skyldes fasefejl. I kabelstikket er der en Ø 15 mm fasevender med to stikben. Denne drejes en halv omgang med en skruetrækker.
 3. Genstartes efter driftstop ved at trække kabelstikket ud og tilslutte det igen.
 4. Må maksimalt startes 15 gange i timen.

Stop af maskinen

 1. Stoppes ved at afbryde strømforsyningen eller trække kabelstikket ud.
 2. Stopper automatisk ved overophedning.

Vedligeholdelse

 1. Lovpligtigt eftersyn jf. stærkstrømsregulativet. Et mærkeskilt skal angive dato for næste eftersyn.
 2. Efter brug rengøres/spules pumpen ud- og indvendig, og kablet kontrolleres.
 3. Efter 2000 driftstimer kontrolleres olien, samt at løftehøjden modsvarer de angivne data for pumpen.
 4. Hvis pumpen anvendes til drikkevand skal der bruges en parafinbaseret olie jf. ISO VG 68.
 5. Hvis det er frostvejr: Pumpen må ikke startes hvis den ligger halvt neddykket eller står på jorden. Den skal først optøes. Brug ikke åben flamme.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Det maksimale støjniveau kan ved visse installationer overstige 70 dB.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.