Anvendelse

 1. Læsseopgaver med skovl

Maskiner udstyret med redskabsfæste:

a)Skovl

b)Pallegafler

c)Greb & skovl m/ overfald

d)Div. special udstyr

Sikkerhedsregler

 1. Maskinføreren må ikke være påvirket af alkohol, medicin eller lignende.
 2. Maskinføreren skal have erhvervet min. førerbevis til traktor samt være fyldt 18 år.
 3. Maskinføren skal være instrueret og kende alle maskinens funktioner.
 4. Maskinens kapacitet må aldrig overskrides.
 5. Kørsel med last bør ske med lasten i lavest mulige position.
 6. Løft af last bør ske på stabilt underlag.

Transport og læsning

Maskinen fastspændes med kæder i træknagle bag på maskinen, og løfteøjer i front af chassiet.

Dimensioner: 789 cm X 345 cm X 289 cm

Drivmidler

Brændstof: Dieselolie

Motorolie: Case nr.1 SAE 15w/40 (500t)

Hydraulik: Hy-Tran-Ultra (2000t.) / HD 46 hydraulisk olie

Start/kørsel af maskinen

 1. Frem/bak vælger i neutral.
 2. Tændingsnøgle drejes til motoren starter.
 3. Ved lave temperaturer holdes nøglen i pos. 2 ca. 30 sek. før start (forvarmning).
 4. Håndbremse løsnes.

Stop af maskinen

 1. Nøglen drejes til possition 0 og fjernes fra tændingslåsen før maskinen forlades. Dør låses.

Vedligeholdelse

 1. Kontrol af motoroliestanden evt. efterfyldning.
 2. Kontrol af kølervæskestanden evt. efterfyldning (½ vand+ ½ frostvæske).
 3. Smøring af maskinen.
 4. Kontrol af luftfilter (ved meget støv).
 5. Sikkerhedseftersyn 1 gang årlig.
 6. Serviceeftersyn for hver 500 timer.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P258 sikkerhedsfodtøj påbudt
Vægt: 17166 kg
Helkropsvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Helkrop, målt efter værste retning.
Vibrationsstyrken
m/s²
Aktionsværdi
0,5 m/s ²
Grænseværdi
1,15 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
?
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.