Anvendelse

Sahara Compact er en mobil ventilator, der er beregnet til at cirkulere luften i forbindelse med optimal udnyttelse af affugtere.

Den er specielt velegnet til mindre rum, 0-30 m2, og steder med lidt plads eksempelvis under gulve, i skunke, i skabe m.v.

Sikkerhedsregler

- Brugeren af ventilatoren skal være fyldt 18 år, passende instrueret og må ikke være påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller medicin.

- Ventilatoren skal tilsluttes jordforbundet stikkontakter med HFI-relæ.

- Ventilatoren må ikke tilsluttes andre stik end dem, der er angivet på mærkepladen.

- Ventilatoren må ikke bruges, hvor der er risiko for, at gnister kan antænde brandfarlige eller eksplosive gasser.

- Vedløft skal kæder anbringes forsvarligt. Gå aldrig under hængende last.

- Ventilatoren må kun åbnes af særligt uddannede og autoriserede personer.

- Stikket skal være trukket ud af stikkontakten under service.

- Læs de øvrige Sikkerhedsoplysninger i manualen for produktet.

Transport og læsning

Ventilatoren bør transporteres i opretstående position.

Ventilatoren kan dog også lægges på de tre støttepunkter på den ene side (og stables hvis man har flere).

Drivmidler

El: 230 V, 10A, jordforbundet stik.

Start/kørsel af maskinen

- Ventilatoren placeres i lokalet, der ønskes affugtet, på et vandret underlag og tilsluttes et 230V jordforbundet elstik.

- Ventilatoren skal placeres så områderne foran luftindtaget holdes fri (mindst 0,5 m til nærmeste genstand eller væg)

- Ventilatoren kan vippes til den ønskede vinkel på luftretningen.

- Ventilatoren startes ved afbryderen der befinder sig på siden af ventilatoren (ON-OFF).

- Ventilatoren kan monteres med en ø100 mm flexslange på det medfølgende mundstykke. Hvis flexslange ikke benyttes, bør mundstykket afmonteres.

Stop af maskinen

- Ventilatoren stoppes ved afbryderen der befinder sig på siden af ventilatoren (ON-OFF).

Vedligeholdelse

Rengør luftindtaget efter behov for fnug og skidt.

Rengør maskinen udvendigt efter behov.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.

Tilknyttet grafik