Anvendelse

Hammeren bruges til nedbrydning, asfaltopbrydning, gravning og stampning

Sikkerhedsregler

 1. Maskinen skal stå lodret ved kontrol og påfyldning af olie.
 2. Kontroller at slanger og koblinger er ordentligt strammet.
 3. Arbejdstryk max 7 bar.
 4. Udskift slidte eller beskadigede dele for at sikre, at værktøjet fungerer rigtigt.
 5. Lufttilførselen skal afbrydes og maskinen afluftes, inden olieproppen fjernes, da der ellers kan sprøjte olie op i ansigtet.

Transport og læsning

 1. sørg for at mejselhammeren altid rengøres før opbevaring
 2. Opbevar altid mejselhammeren på et tørt sted.

Drivmidler

Maskinen har indbygget smøreapparat.

Olie: Airoil ISO VG 46 - 100

Start/kørsel af maskinen

 1. Luk hanen til trykluften op.
 2. Sørg for at du står godt og ikke har fødderne for tæt på værktøjet.
 3. Pres mejslen mod underlaget, inden aftrækkeren trykkes ned.
 4. For maskiner med vibrationsdæmpet håndtag gælder det, at dæmpningen tilpasses, så håndtaget kan trykkes ca. "halvvejs" ned. I denne stilling opnås som regel den bedste vibrationsdæmpning.
 5. Kontroller med regelmæssige mellemrum, at mejselhammeren smøres ordentligt.
 6. Undgå om muligt tomgangskørsel, d.v.s. kørsel uden værktøj eller kørsel med løftet maskine.

Stop af maskinen

 1. ved korte arbejdspauser læg mejselhammeren fra dig på en sådan måde, at en utilsigtet start forhindres.
 2. Ved lange driftsafbrydelser eller når du forlader arbejdspladsen, skal luftnettet afbrydes og maskinen afluftes ved at trykke ned på aftrækkeren.

FORSIGTIG! Lufttilførselen skal afbrydes og maskinen afluftes, inden olieproppen fjernes, da der ellers kan sprøjte olie op i ansigtet.

Vedligeholdelse

 1. Rengør og undersøg mejselhammeren hver gang den har været i brug.
 2. Hold altid mejselhammeren godt smurt under drift.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Lydtryksniveau: 95 DB (A)

Lydeffektniveau: 107 DB (A)

Vibrationsniveau: 16,0 m/s2

Vibrationsfrekvens: 8,0 m/s2 spredning


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.