Anvendelse

El-værktøjet er beregnet til tungt mejsel- og opbrydningsarbejde. Hvis værktøjet udstyres med passende tilbehør, kan det også benyttes til inddrivning op komprimering.

Sikkerhedsregler

Brug høreværn

Hold altid kun el-værktøjet i de isolerede gribeflader, når du udfører arbejde, hvor indsatsværktøjet kan ramme bøjede strømledninger eller værktøjets eget kabel.

Hold altid maskinen fast med begge hænder og sørg for atr stå sikkert under arbejdet.

Bearbejd ikke aspestholdigt materiale

El-værktøjet må først lægges fra, når det står helt stille

Transport og læsning

Maskine transporteres i sin medfølgende trolley.

Vedligeholdelse

El-værtøjet og el-værktøjets ventilations åbninger skal altid holde rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

El-værktøjet stopper automatisk når kulbørsterne skal udskiftes.

El-værktøjet skal serviceres på autoriseret værksted.

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

DK-2750 Ballerup

Tlf. 4489 8855 Fax. 44898857

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P253 høreværn påbudt
Vægt: 17 kg
Hånd-armvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard: EN 60745-2-1:200X
Hånd/arm, slående, måling tre retninger.
Vibrationsstyrken
10 m/s²
Aktionsværdi
2,5 m/s ²
Grænseværdi
5,0 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
30 minutter
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Støjniveau
92 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
96 minutter
Når støjbelastning over en 8-timers periode overskrider 85 dB(A), skal der foretages støjdæmpende foranstaltninger. Leverandøreren foreslår: Det anbefales at anvende høreværn ved over 80 dB(A).

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.