Anvendelse

Kraftfuld mejselhammer til opbrydning af mindre gulve, samt væge. SDS-max opsætning.

Sikkerhedsregler

•SIKKERHEDSREGLER.

•Hold arbejdsstedet rent og kontroller – start – stop af maskine.

•Tænk på arbejdets omgivelser.

•Tænk på faren for elektriske stød.

•Undgå at overbelaste værktøjet.

•Brug det rigtige værktøj.

•Benyt sikkerhedsbriller, høreværn, hjelm evt. støvmaske og handsker

•Hvis arbejdet støver, tilsluttes støvudsugning.

•Spænd den genstand fast, som skal bearbejdes.

•Tænk på balancen.

•Træk stikket ud af kontakten når der skiftes værktøj.

•Fjern justernøgler eller tilspændingsnøgler til roterende dele inden start af maskinen.

•Hold godt fast på maskinen med begge hænder.

•Rør aldrig roterende dele.

•Yderligere sikkerhedsregler se vedlagte bilag og betjeningsvejledning.

Bilag:

Transport og læsning

- TRANSPORT.

- Mål: l x b x h. 578 x 112 x 258 mm

- Vægt: 9,3 kg

- Man må aldrig bære maskinen i ledningen eller rykke i den for at trække stikket ud af kontakten. Sørg for at ledningen ikke kommer i nærheden af varme ting, olie eller skarpe kanter.

Start/kørsel af maskinen

Se PDF/ betjeningsvejledningen.

Stop af maskinen

Se PDF/ betjeningsvejledningen.

Vedligeholdelse

•VEDLIGEHOLDELSE.

•Sørg for omhyggelig vedligeholdelse af redskaberne.

•Hold værktøjet skarpe og rene. Følg instruktionerne for smøring og udskiftning af dele.

•Undersøg ledningen med jævne mellemrum og få den repareret hos en fagmand, hvis den er beskadiget.

•Rengør med mellemrum ventilationshullerne, så det forebygges at de bliver tilstoppede med støv, smuds eller lignende.

•Hold håndtagene tørre og rene og fri for oli og fedt.

•Dette elektriske værktøj er i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsregler.

•Reparation af elektrisk værktøj bør kun udføres af autoriserede værksteder, da det ellers kan betyde væsentlig fare for brugeren.

•Se også PDF/ Betjeningsvejledning for yderligere informationer

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

•STØJ OG VIBRATIONER.

•De typiske A-vægtede lydniveauer er

•lydtryksniveau: 89 dB (A)

•lydeffektniveau: 103 dB (A)

• ------ Bær høreværn------

•Den vægtede effektive accelarationsværdi : 17 m/s 2


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.