Anvendelse

Stærk bore- og skrue maskine til monterings og bore arbejde.

Borepatron med hurtigskifte, mulihed for Vinkelboreforsats

Ergonomisk greb ved arbejde med udstrakt arm.

18,0 V NiMH / 3,0 Ah batteri

Sikkerhedsregler

* Berør ALDRIG roterende dele

* Undgå at maskinen ligge ude i regnvejr

* Brug høreværn, sikkerhedsbriller, sikkerhedshjelm og sikkerhedssko.

* Hold børn væk fra maskinen.

* Pas på ikke at bore ind i vægge med strømførende kabler.

* Pas på at batteri ikke går i stykker

Transport og læsning

Vægt: 2,36 kg

Vedligeholdelse

* Hold maskinen fri for støv

* Alle reparationer skal foretages på et autoriseret værksted.

* Opbevar maskinen i den medfølgende "Klik-Box" kasse.

* Check ledning på lader og se efter om der er skader.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

LWA: 76 + 3 db(A)

a = <2,5 m/s2

Personlige værnemidler

Brug høreværn, sikkerhedssko, sikkerhedsbriller og hjelm.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.