Anvendelse

Nedbrydning af vægge, gulve, fliser mm.

Sikkerhedsregler

  1. Udsæt ikke maskinen for regnvand
  2. Hold andre personer, børn væk fra arbejdsstedet
  3. Opbevar maskinen et sikkert sted når det ikke er i brug
  4. Undgå akavede kropsstillinger
  5. Sørg for at have et sikkert fodfæste
  6. Træk stikket ud af stikkontakten når maskinen ikke er i brug

Transport og læsning

Opbevar altid din DUSS i den medfølgende metal kasse.

Start/kørsel af maskinen

Før start skal du sikre dig at sidehåndtaget er godt fastspændt.

Hold altid maskinen med 2 hænder.

Sæt mejslen imod det materiale der skal nedbrydes og tryk der efter på start knappen.

Vedligeholdelse

Hold altid din DUSS hammer ren. Giv mejsel fedt før brug.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

LwA: 96,6 dB/1 PW

LwAd: < 99 dB/1pW

Typisk værdi for vibration acceleration er 14m/s2

Personlige værnemidler

Når du arbejder med maskinen skal du altid bruge arbejdshjelm, høreværn, sikkerhedbriller, sikkerhedssko.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.