Anvendelse

Befæstelse i stål og beton

Bilag:

Brugervejledning

Sikkerhedsregler

Anvend altid sikkerhedsbriller.Benyt altid høreværn.Ændring af pistolen er ikke tilladt.Anvend kun pistolen til det, den er specificeret til.

Læs sikkerhedsvejledningen.

Anvend kun originale SPIT søm/krudt.

Bilag:

16 pkt. sikkerhedsblad - krudt

16 pkt. sikkerhedsblad - Oliespray

Transport og læsning

Ved transport af pistolen skal krudt rondel fjernes fra pistolen. Pistolen bør lægges i transportkassen.

Drivmidler

Brun krudt = svag

Gul krudt = middel

Rød krudt = stærk

Vedligeholdelse

Brug rengøringstilbehøret som leveres med værktøjet.

Mundingstykket, og især den indvendige side af løbet bør gøres rent for hver 2000 skud eller hver dag, hvis værktøjet anvendes med lav slagstyrke.

Kontroller kolbens spids, ved deformation udskiftes kolben.

Inden pistolen samles, sprayes alle del med et tyndt lag SPIT rensespray og tørres herefter af med en ren klud til de er helt tørre.

Arbejd aldrig med en pistol, der ikke er 100 % i orden. Pistolen må kun repareres af sagkyndige personer.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Ikke oplyst.

Bilag:

Certifikat


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.