Anvendelse

Dynapac vibrationsbjælke BV/BR

bruges til at afrette nystøbt beton.

Sikkerhedsregler

 1. Brugeren af dette udstyr skal være fyldt 18 år,passende instrueret og må ikke være påvirket af alkohol,medicin eller lignende.
 2. Udstyret må kun bruges til afretning

ved støbning af beton.

 1. Brugeren skal altid anvende hjelm,høreværn, sikkerhedsbriller,handsker og sikkerhedsfodtøj under arbejdet.
 2. Vibrationsbjælken må kun tilsluttes stikkontakter,som er forsynede med jordforbindelse og HFI-relæ.
 3. Ved løft skal kæder anbringes forsvarligt.Gå aldrig under hængende last.
 4. Træk stikket ud af kontakten før service/justering.

Transport og læsning

Må ikke hvile på skarbe kanter.Skal ligger ned på lad af en lastbil.

Drivmidler

BV/BR elektriske 220V 50Hz

BV benzin: alm benzin:25 totaktsolie:1

blandings forhold/totaktsmotor

Start/kørsel af maskinen

 1. BR kontroller vibrationsbjælkens opspænding med en murersnor.Korrekt er 1mm pr. løbende meter.
 2. Bjælken sprøjtes over med formolie før brug.
 3. Anbring bjælken på lederne og tilslut strømmen.
 4. Vibrationsbjælken trækkes i den retning arbejdet skal foregå.
 5. Under vibreringen skal der være en betonpølse foran vibrationsbjælken.
 6. Bjælken trækkes hen over lederne med træksnorene.

Stop af maskinen

 1. Træk ledning ud.

Vedligeholdelse

 1. Ved rengøring af maskinen med højtryksrenser må strålen ikke rettes direkte mod pakdåser og elektriske dele.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Lydeffektniveau:BV20A:92db/C:97db BR61/62:76db BR63:76,5db BR64/66:77db BR67:79db BR68: 79,5db Vibrationsniveau: BV20a:1,65m/s2 BV20c:2,15s/m2 BR61:2,25m/s2

BR62:1,71m/s2 BR63: 2,14m/s2 BR64:2m/s2

BR66:1,45m/s2 BR67:1,2m/s2 BR68:1,1m/s2


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.