Anvendelse

Copperhead S-9210 Laser Screed er en laser-styret beton-udlægningsmaskine. Den bliver også beskrevet som en "selvkørende vibrator-bjælke som er laser-styret".

Copperhead maskinen bruges til afretning, kompaktering og vibrering af beton i forbindelse med produktion af betongulve.

Copperhead maskinen laver det tunge arbejde og ved hjælp af laser-teknik får man meget flade gulve med fine tolerancer.

Copperhead maskinen gør det lettere og hurtigere at fremstille betongulve.

Den bruges på mindre såvel som meget store betongulve på mark og på etager.

Sikkerhedsregler

  1. Brugeren af denne maskine SKAL være fyldt 18 år og skal have modtaget mundtlig instruktion i brug af maskinen eller alternativt have set Somero instruktions-video.
  2. Brugeren må ikke være påvirket af alkohol, medicin eller lignende.
  3. Bruger SKAL anvende hjelm, sikkerheds-sko og det anbefales at bruge høreværn.
  4. Ved brændstofpåfyldning skal motoren være stoppet og påfyldning må ikke ske i nærheden af åben ild ligesom rygning også er forbudt i denne forbindelse. Det kan anbefales at påfyldning af brændstof sker før arbejdets start og mens motoren er kold eller afkølet.
  5. Copperhead maskinen må kun bruges til afretning og udlægning af beton eller alternativt til sand/grus.

Hvis Copperhead maskinen leveres adskilt til byggeplads som henholdsvis motorenhed og afrettter/vibrator-enhed samles maskinen let ved at bære afretter/vibrator-enhed foran motor-enheden og derefter sænkes kran-arm til eksakt højde. Derefter føres bolten igennem øje på kran-arm og afretter/vibrator-enhed og låses med låse-split.

Derefter monteres de 2 hydraulik-slanger med quick-kobling og derefter de 2 el-ledninger.

Aluminiumstavene som bærer laser-modtagerne på hver side af maskinen monteres hvorefter de 2 laser modtagere monteres og forbindes med kablerne til central computer.

Laser-stationen opstilles og den korrekt højde kontrolleres med ansvarlig byggeleder hvorefter indstillingen af laser-modtagerne på hver side af maskinen foretages. Når laser-modtagerne lyser grønt er maskinen indstillet korrekt og på maskinens hovedpanel indstilles den nu til Automat.

Den manuelle udlægning af betonen til + 1-2 cm overhøjde påstartes i bredder af ca. 3-4 mtr. og når der er lagt en 5-6 mtr. længde køres Copperhead maskinen frem og kran-armen med den 3 m brede afrettter/vibrator-bom sænkes ned ovenpå et mindre stykke som manuelt er afrettet til nøjagtig højde.

Copperhead maskinen sættes i bakgear med vibratoren tilsluttet og operatøren kører nu forsigtigt baglæns mens han holder øje med at der er beton nok foran afretter-bladet (dozerbladet). Det kan anbefales at der går 1 mand på hver side af maskinen på den første bane som køres for at evt. tilføre eller fjerne for meget beton.

Opstilling af maskinen tager ca. 20 minutter og enhver håndværker som har opstillet en planlaser kan opstille en Copperhead Laser Screed maskine på denne tid.

Før maskinen tages ibrug udlægges et stykke plastik på jorden og maskinen placeres herpå og afretter/vibrator bjælke samt hjul og underside af maskine sprøjtes med en miljøvenlig form-olie f.eks. raps-olie eller lign.

Transport og læsning

Copperhead maskinerne kan let transporteres på maskintrailer eller på lad på let varebil/lastvogn.

Copperhead S-9210 vejer 300 kg og Copperhead XD vejer 375 kg.

Det kan anbefales at laser udstyr transporteres og opbevares i de dertil indrettede transport-kufferter.

Ved løft af Copperhead maskinen må kun bruges maskinens dertil indrettede løfte-øjer.

Copperhead maskinen kan også løftes ved hjælp af gaffeltruck.

Gå aldrig under hængende last.

Drivmidler

Copperhead S-9210:

Honda motor 9 HK eller Robin America motor 9 HK. Blyfri benzin.

Copperhead XD:

Robin America 13 HK. Blyfri benzin.

Start/kørsel af maskinen

Maskiner før år 2004: snore-start

Maskiner fra og med 2004: el-start.

Stop af maskinen

For at stoppe maskinen trykkes den røde "dødmands-knap" ned.

Vedligeholdelse

Maskinen skal straks efter færdiggjort arbejde afrenses med højtryks-spuler hvorefter den sprøjtes let med miljø-venlig form-olie.

Desuden kontrolleres at motorens olie-beholdning er OK samt at det samme gør sig gældende for hydraulik olien.

Laser stationen sættes til opladning efter endt brug.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Selve Copperhead motor-enheden er vibrations-fri.

Motor støjniveau kan overstige 85 dbA og derfor tilrådes det at bruge høreværn.

Copperhead S-9210 Laser Screed er CE mærket.

Personlige værnemidler

Det anbefales at der bruges hjelm og høre-værn samt gummistøvler med fodværn.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.

Tilknyttet grafik